Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Sezaryene sekonder gelişen mesane endometriyozis vakasında GNRH analoğu ile daha az mesane rezeksiyonu: Olgu sunumu

Mehmet Küçükbaş, Betül Kuru, Arif Serhan Cevrioğlu

Künye

Sezaryene sekonder gelişen mesane endometriyozis vakasında GNRH analoğu ile daha az mesane rezeksiyonu: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):122-122

Yazar Bilgileri

Mehmet Küçükbaş,
Betül Kuru,
Arif Serhan Cevrioğlu

  1. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Kocaeli TR
Yazışma Adresi

Mehmet Küçükbaş, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Kocaeli TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Üriner sistem endometriyozisi, tüm endometriyozis vakalarının %1-2’sini oluşturmaktadır; üreter ve/veya mesane tutulumu görülebilmektedir. Vakaların çoğunda geçirilmiş sezaryen öyküsü mevcuttur. Sezaryen sonrası geç dönemde mesanede endometriyotik kitle gelişen ve cerrahi tedavisi planlanan olgu, burada tartışılacaktır. Olguya cerrahi öncesi 3 ay GnRH analoğu (goserelin asetat 3.6 mg Depot) kullanarak kitlenin küçültülmesi amaçlandı ve sonrasında ameliyata alındı. Uygulanan yaklaşım ile daha az normal mesane rezeksiyonu gerekmiş olmasını hususunun literatürde vurgulanmamış olduğundan yola çıkarak bu vakayı sunmayı amaçladık
Olgu
Otuz beş yaşında G2P2Y2A0, iki sezaryen geçirmiş (4 ve 7 yıl önce), her ay siklik olarak 6–7 gün kanlı idrar yapma ve kasık ağrısı şikâyetleri olan kadının transvajinal ultrasonografisinde (TV-USG), mesane arka duvarda mesane tabanına yakın 4x4x3 cm boyutlarında solid alanlar içeren heterojen ekolu kitle tespit edildi. Sistoskopi uygulandı ve çikolata kisti odakları içeren solid kitleden biyopsi alındı. Biyopsi sonucu endometriyozis gelen olguda; sistoskopide kitlenin yerleşiminin üreter trasesi ve trigona yakın, taban genişliğinin ise 4x4cm olduğu ve çevresindeki 1cm temiz alanı içine alacak şekilde çıkartılması ile yaklaşık 25 cm2 gibi geniş bir mesane dokusu çıkartılması gerekeceği hesaplandı. Daha az normal mesane dokusu kaybı için; GnRH analoğu kullanılarak kitlenin küçültülmesi amaçlandı. Aylık goserelin asetat 3.6 mg depo s.c. 3 ay uygulandı. Üçüncü ayın sonunda kitlenin TV-USG’de boyutları 2x2x1.5 cm’ye kadar gerilemişti. Hasta, ameliyata alındı. Trigondan 2 cm uzaklıkta, yüksek yerleşimli 2x2x2.5 cm boyutta odak gözlendi. Mesanedeki kitle, çevresinde 1 cm temiz alan içerecek şekilde eksize edildi. Mesane çift kat 2/0 poliglaktin ile onarıldı.TartışmaPostoperatif 10 gün boyunca devamlı üriner kateterizasyon uygulandı. Patolojide, çıkartılan dokularda cerrahi sınırı temiz endometriyozis rapor edildi.
Sonuç
Tekrarlayan sezaryen ameliyatları, mesane endometriyozisi için risk faktörü oluşturabilir. Mesane endometriyozisinin cerrahi rezeksiyonu öncesinde uygulanan GnRH analoğu ile baskılama tedavisi, lezyon boyutlarını küçülterek cerrahi avantaj sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler

-