Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İlk trimesterde saptanan bir monokardiyak yapışık ikiz olgusu

Emre Uysal, Derya Ağırbaş, Murat Şenol, Engin Korkmazer, K.Turgay Şener, H.Mete Tanır

Künye

İlk trimesterde saptanan bir monokardiyak yapışık ikiz olgusu . Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):123-123

Yazar Bilgileri

Emre Uysal,
Derya Ağırbaş,
Murat Şenol,
Engin Korkmazer,
K.Turgay Şener,
H.Mete Tanır

  1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Eskişehir TR
Yazışma Adresi

Derya Ağırbaş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Eskişehir TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Yapışık ikizler ciddi komplikasyonların eşlik ettiği nadir bir fetal anomalidir. İkizler arasında genellikle kardiyovasküler sistem ve gastrointestinal sistemle ilgili kısımlar paylaşılmıştır; en sık birleşim yeri göğüs bölgesidir.YöntemBu fenomen, embriyonik diskin gestasyonel 13-15. günlerde eksik birleşmesine sekonderdir. Bu çalışmada gebeliğin birinci trimesterinde saptanarak sonlandırılmış bir yapışık ikiz olgusu sunulmuştur.
Bulgular
Yirmi sekiz yaşında G1 olan olgunun son adet tarihine göre 8 hafta gebeliği mevcut iken kliniğimiz gebe polikliniğine yaptığı ilk başvurusu sırasında yapılan birinci trimester rutin obstetrik ultrasonografi incelemesinde; tek amniyon kesesi içerisinde, transvers ve longitudinal kesitlerde, monokardiyak aktivitenin izlendiği, sefalik kısımları ayrı, gövdeden itibaren yapışık olan (Y-sign), fetal biyometrik ölçümlere göre biri 8+5 hafta, diğeri 8+4 hafta ile uyumlu ikiz gebelik tespit edildi. Aileye kötü prognoz hakkında bilgi verildi, terminasyon yönünde karar kılan ailenin isteği doğrultusunda işlem gerçekleştirildi.
Sonuç
Yapışık ikizlik az görülen konjenital bir anomalidir. Etiyolojik faktörler yeterince açık değildir. Yüksek mortalite hızı ve postnatal tıbbi ve etik sorunlar göz önüne alındığında prenatal erken tanı önem kazanmaktadır.
Anahtar Kelimeler

Yapışık ikizlik, birinci trimester, prenatal tanı

-