Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Tekrarlayıcı gebelik kolestazı

Hasniye Çelik Acıoğlu, Oluş Api, Orhan Unal

Künye

Tekrarlayıcı gebelik kolestazı . Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):123-123

Yazar Bilgileri

Hasniye Çelik Acıoğlu1,
Oluş Api2,
Orhan Unal1

  1. Dr. Lutfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - İstanbul TR
  2. Yeditepe Universitesi Tıp Fakultesi - İstanbul TR
Yazışma Adresi

Hasniye Çelik Acıoğlu, Dr. Lutfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Tekrarlayıcı gebelik kolestazının klinik özellikleri, fetal riskler ve perinatal etkilerinin sunulması.
Yöntem
Yirmi altı yaşında G3P2Y0 28 haftalık gebe, “sularının gelmesi” şikâyetiyle kliniğimize başvurdu. Hastanın özgeçmişinden önceki iki gebeliğinde gebelik kolestazı tanısıyla takip ve tedavi edildiği, 26. ve 33. gebelik haftalarında iki ölü vajinal doğum yaptığı öğrenildi. Obstetrik ultrasonografide 28 haftalık tekiz canlı gebelik mevcuttu, amniyon mayi miktarı yeterliydi. Vajinal muayenede collum kapalı forme idi, aktif sıvı gelişi izlendi. Kadının mevcut gebeliğinde kliniğimizde takip edildiği, 14. gebelik haftasında servikal serklaj yapıldığı öğrenildi.
Bulgular
Karaciğer enzimleri açısından 18. gebelik haftasından itibaren takip edilen gebenin 24. gebelik haftasında karaciğer enzimlerinde yükselme saptanması üzerine ursodeoksikolik asit 4x1 P.O. başlandığı, ancak 26. gebelik haftasında devam eden tedaviye rağmen semptomlarında artış olması nedeniyle ursodeoksikolik asit tedavisine 6x1 olarak devam edildiği saptandı. Laboratuvar incelemelerinde viral hepatit serolojileri (negatif), ALT: 38 U/L, AST: 26 U/L, total bilirübin:1.5 mg/dL, ALP: 175 U/L, GGT: 13 U/L, LDH: 380 U/L, CRP(-) saptandı. Hasta tekrarlayıcı gebelik kolestazı ve erken membran rüptürü tanıları ile interne edilip antibiyoterapi başlandı ve takibe alındı. Ancak, antibiyoterapinin ikinci gününde koryoamniyonit bulgularının gelişmesi üzerine sezaryen doğum kararı alındı. Apgar skorları sırasıyla 3 ve 5 olan 1440 g ağırlığında kız bebek doğurtuldu. Postoperatif dönemde ve lohusalıkta herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Doğum sonrası 2.5 ay süreyle yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebek, şu anda 2 yaşında ve sağlıklıdır.
Sonuç
Gebelik kolestazı, gebelikle ilişkili en yaygın karaciğer hastalığıdır. Anne için ihmal edilebilir risk mevcutken, preterm doğum ve ani fetal ölüm gibi riskler artmıştır. Obstetrik yönetim, preterm doğuma karşı ani fetal kayıp riskini içermektedir. Gebelik kolestazının nedeni tam olarak anlaşılamamakla birlikte güncel literatürde hepatobiliyer transport proteinlerinde mutasyonların neden olabileceğine dair kanıtlar mevcuttur. Bazı aile bireylerinde sık olması, aynı kişide daha sonraki gebeliklerinde de tekrarlayabilmesi bunu desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler

Tekrarlayıcı gebelik kolestazı, in utero fetal ölüm, preterm doğum

-