Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Doğum indüksiyonu amacıyla dinoproston uygulama endikasyon ve sonuçlarımız

Mustafa Albayrak, Arif Serhan Cevrioglu, Selçuk Özden, Mehmet Küçükbaş, Filiz Yıldız

Künye

Doğum indüksiyonu amacıyla dinoproston uygulama endikasyon ve sonuçlarımız . Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):123-124

Yazar Bilgileri

Mustafa Albayrak,
Arif Serhan Cevrioglu,
Selçuk Özden,
Mehmet Küçükbaş,
Filiz Yıldız

  1. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Sakarya TR
Yazışma Adresi

Filiz Yıldız, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Sakarya TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş
Doğum eylemi indüksiyonu, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki gebeliklerin yaklaşık %20'sinde kullanılmaktadır. Servikal olgunlaşma amacıyla lokal prostaglandin E2 (dinoproston) sıkça kullanılan bir yöntemdir. Kontrollü salınımlı preparatlar, hızlı salınımlı formülasyonlara kıyasla birçok avantaj sunmaktadır: Tek bir uygulama yeterlidir; daha az invazivdir; kolayca uygulanır ve geri çıkarılır, daha iyi doz kontrolüne olanak vermektedir. En önemli yan etkisi, uterus hiperstimülasyonudur ki hastaların %5-15'inde oluşmaktadır.
Amaç
Doğum indüksiyonu için dinoproston uygulanan 42 gebede uygulama endikasyonu ve sonuçlarının değerlendirilmesi.
Metod
13.05.2010-14.03.2011 tarihleri arasında, yaşları 17-40 yıl (ortalama, 26 yıl) ; gebelik haftaları 36-42 arasında; Bishop skorları <4; gravida 0-7, parite 0-3 aralığında olan 42 gebeye eylem indüksiyonu amacıyla 10 mg kontrollü salınımlı vajinal ovul uygulandı. Servikal açıklık 4 cm’ye ulaştığında ve aktif travay dönemine geçildiğinde dinoproston uygulaması sonlandırılarak oksitosine geçildi. Aktif travay evresine geçilemeyen hastalarda dinoproston uygulamasına 24 saat devam edildi. Çalışmaya katılan 42 gebede indüksiyon endikasyonları: 23 tanesinde 41 hafta üzeri gebelik sürmatürasyon; 1 tanesinde intrauterin ölüm; 6 tanesinde oligohidroamniyoz; 5 tanesinde preeklampsi; 3 tanesi gestasyonel diyabet ve sürmatürasyon; 4 tanesinde erken membran rüptüründen oluşmaktaydı.
Bulgular
Dinoproston uygulamasının başlangıcından servikal olgunlaşmaya ulaşma süresi ortalama 9 saat olarak tespit edildi. Kırk iki kadının 20’sinde (%47.6 ) vajinal yol ile doğum gerçekleşti. Yirmi vajinal doğumun 2’sinde (%4) sekonder ağrı zaafı nedeni ile vakum ekstraksiyonu uygulandı Sezaryen uygulanan 22 gebeden (%52.4) 3’ünde (%7) endikasyon fetal distres idi. Kırk iki gebenin 21’inde hiperstimülasyon saptandı; taşisistol gelişen 10 olguda (%23) sezaryen ile doğum yaptırıldı; diğer 11 olguda dinoproston uygulaması kesilip hidrasyon sonrası geç dönem oksitosin uygulamasıyla vajinal yol ile doğum gerçekleşti. Dinoproston uygulaması sonrası atoniye rastlanmadı. İki olguda (%4) akreata-rest plasenta nedenli sekonder hemoraji gözlendi. İki olguda (%4) yenidoğan yoğun bakım gerekti.
Sonuç
Dinoproston ile indüksiyon sonrası %48 oranında vajinal yol ile doğum gerçekleşti. Çalışmamızdaki sezaryen oranı (%52) literatürden (%29.2) fazlaydı. Tersiyer merkez olmamız bu yüksek oranı kısmen açıklayabilir. Taşisistol oranımız (%23) da literatürde saptanan orandan (%5-15) yüksekti. Bu yüksek oranlara rağmen indüksiyon endikasyonu bulunan ve Bishop skoru 4’un altında olan gebelerde yakın takip ve monitorizasyon altında dinoproston uygulamasını etkin olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler

-