Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Inutero tanısı geç konulan (atlanmış) diafragma hernisi: Olgu sunumu

Ayşe Gönül Altuncu, Erdal Bilen, Seyit Ali Köse, Mehmet Okan Özkaya

Künye

Inutero tanısı geç konulan (atlanmış) diafragma hernisi: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):58 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Ayşe Gönül Altuncu1,
Erdal Bilen1,
Seyit Ali Köse1,
Mehmet Okan Özkaya2

  1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Isparta TR
  2. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Isparta TR
Yazışma Adresi

Mehmet Okan Özkaya, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Isparta TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

34. gebelik haftasında kliniğimize diafragma hernisi olarak gönderilmiş olguda rutin gebelik takiplerinin ve ultrasonografinin önemini vurgulamak istedik.

Olgu

Yirmibir yaşında ilk gebeliği olan hasta kliniğimiz polikliniğine 34 hafta gebelik ve fetal anomali nedeniyle gönderilmişti. Annenin gebelik takipleri yapılmamış, anne ve baba sağlıklı olup akrabalık yoktu. Aile hikayesinde özellik yoktu. Yapılan ultrasonofrafide kalbin tamamen sağ toraksa itildiği, kalp arkasında sol toraksa doğru mide ve barsak kıvrımlarının yer aldığı, akciğerlerin tamamen komprese olduğu gözlendi. Mevcut ek anomali ve polihidroamnios gözlenmediği için sık aralıklarla hastanın takibine karar verildi. 37. gebelik haftasında Çocuk Cerahisi ile konsulte edilen hasta, sezeryana alınarak erkek bebek doğurtuldu. Doğum sonrasında solunum sıkıntısı nedeniyle yenidoğan ünitesine yatırıldı. Çocuk cerrahisi tarafından operasyana alınan bebeğin solda geniş diafragma hernisi mach ile tamir edildi. Tekrar yenidoğan yoğun bakımda takibe alındı.

Sonuç

Konjenital diafragma hernisi (KDH) prenatal takiplerde yapılan USG’de kalp arkasında içi sıvı dolu mide veya barsak kıvrımlarının görülmesi ile tanısı mümkündür. KDH’si 2000 ile 5000 doğumda bir görülür. En sık lokalizasyonu diaframın sol posterolateral bölgesinden (Bochdalek hernisi) kaynaklanır. Antenatal tanı anne ve babanın tedavi yöntemleri ve sonuçları hakkında bilgilenmesi ve annenin gerekli tüm donanıma sahip bir merkeze doğum öncesi yönlendirilmesi sayesinde KDH’sinin neden olduğu yenidoğan ölümlerinin azaltılmasına imkan sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler

Perinatal usg, diafragma hernisi.