Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Çift embriyo transferinden sonra gelişen komplet mol hidatiform olgusu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):63 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Sertaç Esin1,
İskender Başer2,
Nasuh Utku Doğan3,
Bülent Yirci1,
Ertuğrul Karahanoğlu1,
Serdar Yalvaç1,
Ömer Kandemir1

  1. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara TR
  2. Serbest Hekim TR
  3. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Antalya TR
Yazışma Adresi

Sertaç Esin, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

 

Amaç

Mol hidatiform ve sağlıklı gebelik birlikteliği nadir olarak rapor edilmiştir. 34 yaşında G7P0A6 olan hasta acile 17 hafta iken vajinal kanama şikayeti ile başvurdu. Öyküsünde hepsi 10 hafta altı 6 erken gebelik kaybı mevcuttu. Hastaya özel tüp bebek merkezinde 2 embriyo transfer edilmişti ve transferden önce yapılan preimplantasyon genetik tanıda (PGD) embriyo karyotipleri normal olarak belirtilmişti. Hastanın dış merkezde yapılan ultrasonunda tek fetüsün geliştiği ancak ayrı yapıda 2. bir plasental yapının gözlendiği rapor edilmişti. Bölümümüzde yapılan ultrasonografide 17 hafta ile uyumlu, plasentası posteriorda olan morfolojik olarak normal fetüs ve uterus ön yüzde bal peteği manzarası gösteren hidropik avasküler diğer plasenta gözlendi. Hastanın vajinal kanama şikayeti mevcut olduğundan hospitalize edildi. 3 haftalık takip sonrasında hastada spontan abortus gelişti. Fetüs ve plasentası ile diğer plasenta patolojiye gönderildi. Aynı zamanda genetik örnekler de alındı. Patolojik değerlendirme normal yapıda ve mol hidatiform özellikli 2 ayrı plasentanın olduğunu gösterdi. Mol hidatiform yapısındaki plasentanın karyotipi 46,XX olarak rapor edildi ve tek nükleotid polimorfizm incelemesinde karyotipin paternal olduğu belirtildi. Komplet Mol Hidatiform tanısı konulan hastanın takibinde beta-hCG düzeylerinin plato çizmesi üzerine intramuskuler tek doz Methotrexat uygulandı ve beta-hCG düzeyleri normal seviyeye geriledi. Bu olgu sunumunda transfer edilen embriyolardan birinin normal, diğerinin komplet mol hidatiform şeklinde geliştiğini düşündüren bulgular mevcuttur. Plasentaların birbirinden ayrı fetüslerden geliştiğini gösterebilecek tek nükleotid polimorfizmi çalışmaları halen devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler

İkiz gebelik, komplet mol hidatiform, tek nükleotid polimorfizmi.