Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Profilaktik servikal serklaj uygulanan hastalarda vücut kitle indeksinin (VKİ) perinatal sonuçlara etkisi

Sertaç Esin, Ertuğrul Karahanoğlu, Tuğba Altun Ensari, Bülent Yirci, Oya Aldemir, Serdar Yalvaç, Ömer Kandemir

Künye

Profilaktik servikal serklaj uygulanan hastalarda vücut kitle indeksinin (VKİ) perinatal sonuçlara etkisi. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):64 DOI: doi:10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Sertaç Esin,
Ertuğrul Karahanoğlu,
Tuğba Altun Ensari,
Bülent Yirci,
Oya Aldemir,
Serdar Yalvaç,
Ömer Kandemir

  1. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi TR
Yazışma Adresi

Sertaç Esin, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Tartışmalı olsa da servikal yetmezlik ön tanısı ile profilaktik servikal serklaj uygulaması sık olarak yapılmaktadır. Obesitenin pandemik olduğu günümüzde, VKİ’nin servikal serklaja etisini incelemeyi amaçladık.

Yöntem

Takipleri tam olan 122 profilaktik servikal serklaj vakası retrospektif olarak incelendi. Hastalar VKİ’ne göre <25, 25-30 ve ≥30 şeklinde 3 gruba ayrıldı ve gruplar karşılaştırıldı.

Bulgular

Hastaların 32’sinin (%26.1) VKİ’i normal (<25), 69’u kilolu (25-30), 21’i ise (%17.4) obez idi. VKi gruplarına göre (<25, 25-30 ve ≥30) ortalama doğum haftaları sırası ile 37.2±3.1, 36.0±5.3 ve 36.0±4.9 şeklinde idi (p=0.591). Serklajdan doğuma geçen zaman gruplarda sırası ile 24.3±3.2, 21.1±5.1 ve 21.4±4.9 haftaydı (p=0.171). VKİ ile serklajdan doğuma kadar geçen zaman arasında korelasyon yoktu (Spearman’s rho= -0.252). Serklajdan sonra 39 (%32) hasta 37 hafta öncesi, 30 (%24.6) hasta ise 34 gebelik haftasından önce doğum yaptı. Multivaryans lojistik regresyon modelinde preterm eylem oranlarını etkileyecek değişken saptanmadı.
Sonuç: VKİ’nin profilaktik servikal serklaj sonuçlarına etkisini gözlemlemedik. Normal ağırlıkta olan, kilolu ve obez hastaların serklajdan doğuma kadar geçen süreleri benzerdir. Serklaj sonrası yüksek preterm doğum oranları dikkat çekicidir.

Anahtar Kelimeler

Preterm eylem, profilaktik servikal serklaj, servikal yetmezlik