Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Uterin anomalili genç bir hastada birinci trimester spontan skarsız uterin rüptürü: Olgu sunumu

Esra Nur Tola, Okan Özkaya

Künye

Uterin anomalili genç bir hastada birinci trimester spontan skarsız uterin rüptürü: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):67 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Esra Nur Tola,
Okan Özkaya

  1. Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Isparta TR
Yazışma Adresi

Okan Özkaya, Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Isparta TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Genç bir hastada on iki haftalık spontan uterus rüptürü olgusunun sunulması.

Olgu

Yirmi dört yaşında gravida 2, parite 1 olan hasta yaygın karın ağrısı ve vaginal kanama nedeni ile kliniğimize başvurdu. Batın muayenesinde yaygın hassasiyet, rebound ve defans bulunan hastaya yapılan abdominal USG’de sol adnexiyal lojda ölçümleri 12 haftalık gebelik ile uyumlu, kalp atımı olmayan fetüs tespit edildi. Hemogram değerlendirmesinde Hb: 7 g/dl olan hastanın nabzı 130/dk, tansiyonu 80/40 mmHg idi. Hasta 2 ünite eritrosit süspansiyonu hazırlatılarak ektopik gebelik tanısı ile acil laparatomiye alındı. Laparatomi sırasında batından yaklaşık bir litre kan aspire edildi. Batın gözleminde uterusta bicornus anomalisinin olduğu ve uterusun fundal kısmının komplet rüptür olup intrauterin gebeliğin batına düşmüş olduğu izlendi. Batında bulunan 12 haftalık ile uyumlu fetüs ve ekleri çıkartıldı. Uterusun katları onarıldı. Batın usulüne uygun olarak kapatıldı. Hastaya operasyon sırasında ve sonrasında 2 ünite eritrosit süspansiyonu verildi. Genel durumunun iyi vital bulgularının stabil olması nedeniyle post operatif 3. günde hasta taburcu edildi.

Sonuç

Spontan uterus rüptürü uterusun muskuler duvarının bütünlüğünün bozulmasıyla karakterize, yüksek fetal ve maternal mortalite-morbidite ile seyreden ile bir durumdur. Büyük çoğunluğu son trimesterde meydana gelir. Genellikle anamnezde geçirilmiş uterin operasyon (myomektomi, sezeryan vs.), konjenital uterin anomaliler, uterin travma ve enstrumantasyon (forseps, küretaj, histeroskopi vs) gibi uterusa yapılan müdahaleleler bulunsa da herhangi bir risk faktörü bulunmayan hastalarda erken gebelikte de uterin rüptür tanısı akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Birinci trimester, spontan skarsız uterin rüptür, uterin anomali