Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Konjenital vertebral anomaliler nedeniyle gebelik sonlandırması: 184 olgu

İbrahim Alataş, Serhat Baydın, Alev Aydın, İbrahim Polat, Ali Gedikbaşı

Künye

Konjenital vertebral anomaliler nedeniyle gebelik sonlandırması: 184 olgu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):79 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

İbrahim Alataş1,
Serhat Baydın1,
Alev Aydın2,
İbrahim Polat2,
Ali Gedikbaşı2

  1. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, İstanbul TR
  2. 2İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Perinatoloji Bölümü İstanbul TR
Yazışma Adresi

Ali Gedikbaşı, 2İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Perinatoloji Bölümü İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Spinal disrafizm olarak da tanımlanan nöral tüp defektleri, vertebranın en sık görülen patolojileridir. Bu çalışma ile 2004-2012 yılları arasında perinatoloji ünitemizde saptanan ve gebelik sonlandırması ile neticelenen bir dizi konjenital vertebra anomalisini değerlendirmek istedik.

Yöntem

Perinatoloji ünitemizce danışması verilen ve gebeliği sonlandırılan 184 şiddetli konjenital vertebral patoloji olgu retrospektif değerlendirildi.

Bulgular

Spina bifida aperta (meningosel, meningomiyelosel= olguların 164’ ünde (%89) saptandı. Skolyoz, iniensefali, sakrokoksigeal teratom ve diastometamiyelia tanısı alan olguların sayısı sırası ile 7 (%4), 6 (%3) ve 1 (%1) idi. Gebelerin ortalama yaşı 27 (14-41) şeklindeydi. Anomalilerin ortalama tanı haftası 23.4 (11-36 hafta arası) şeklindeydi. 59 konjenital vertebral anomalinin ek bulguları mevcuttu: 19 akrani, 14 iniensefali, 9 ensefalosel/ensefalomiyelosel ve 1 tane tip 2 Chiari malformasyonu.

Sonuç

Nöral tüp defektleri kardiyak anomalilerden sonra en sok görülen ikinci konjenital malformasyon grubu olup, 1-2/1000 canlı doğumların sıklığında görülmektedirler. Spina bifida olgularının pek çoğu yaşam ile bağdaşmakla birlikte, motor ve sfinkter disfonksiyonu nedeniyle yaşamın ileri yıllarında yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedirler. Başarılı bir doğum sonrasında bile hastaların yaşamın ileri yıllarında ek problemler beklemektedir. Bu nedenle ebeveynlerin gebelik sonlandırması öncesi ayrıntılı bir şeklide danışma alması önemlidir.

Anahtar Kelimeler

Nöral tüp defektleri, gebelik sonlandırması, danışma