Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İkinci trimester tarama nedenli gebelik sonlandırmalarının maternal sonuçları ve indüksiyon tiplerinin karşılaştırılması

Arif Güngören, Rahime Nida Ergin, Kenan Dolapçıoğlu, Dilek Benk Şilfeler, Oğuz Uyar

Künye

İkinci trimester tarama nedenli gebelik sonlandırmalarının maternal sonuçları ve indüksiyon tiplerinin karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):31 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Arif Güngören1,
Rahime Nida Ergin2,
Kenan Dolapçıoğlu3,
Dilek Benk Şilfeler3,
Oğuz Uyar3

  1. Mustafa Kemal Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Hatay TR
  2. Bahçeşehir Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, İstanbul TR
  3. Mustafa Kemal Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Hatay TR
Yazışma Adresi

Rahime Nida Ergin, Bahçeşehir Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 07 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 07 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

İkinci trimester fetal anomali taraması nedenli gebelik sonlandırmalarının maternal sonuçlarının saptanması ve indüksiyon tiplerinin karşılaştırılması amaçlandı.

Yöntem

Ocak 1999 ve Aralık 2012 tarihleri arasında ikinci trimester fetal taraması yapılıp gebelik sonlandırılması indüklenen tüm gebe hastaların medikal kayıtları retrospektif olarak incelendi. İkinci trimester fetal anomali taramasına bağlı nedenler dışındaki sebepler ile gebelik sonlandırmaları yapılanlar ve dosyasında eksik veri olanlar data analizlerinden dışlandı.

Bulgular

Toplam 89 hasta istatistik değerlendirmeye alındı. Ortalama anne yaşı 29.52±6.72 olup ortalama gebelik haftası 19.78±3.60 hafta saptandı. Genel olarak anomaliler majör sonografik anomaliler (%68), thalassemia major/orak hücre anemisi (%13) ve anhidroamnios (%19) saptandı. Hastalara verilen indüksiyon protokolleri ve yüzdeleri; 4x200 mcg vajinal + 6x200 mcg oral (%41.5), 2x200 mcg vajinal + 4x200 mcg oral (%17) ve 3x200 mcg vajinal + 3x200 mcg sublingual (%41.5) olarak saptandı. Ortalama hastanede kalış süresi 42.20±18.98 saat saptandı. İndüksiyon sonrası küretaj gereksinimi %57.3 olarak saptandı. Sadece 1 olguda histerotomi gereksinimin olduğu görüldü (%0.01). Olgularda başka bir maternal komplikasyon gelişmemiş olduğu görüldü. Oranlar 3x200 mcg vajinal + 3x200 mcg sublingual grupta daha az saptandı (p=0.007).

Sonuç

İkinci trimester fetal anomali taraması nedenli gebelik sonlandırmalarına bağlı maternal komplikasyonlar yok denecek kadar nadir olup mevcut indüksiyon protokolleri güvenlidir.

Anahtar Kelimeler

Gebelik, İkinci trimester, indüksiyon, komplikasyon, maternal, terminasyon.