Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Metotreksat tedavisine cevap vermeyen ovaryan ektopik gebelik: Olgu sunumu

Murat Yüksel, Erdal Bilen, Seyit Ali Köse, Mekin Serzik, Mehmet Okan Özkaya

Künye

Metotreksat tedavisine cevap vermeyen ovaryan ektopik gebelik: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):33-34 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Murat Yüksel1,
Erdal Bilen2,
Seyit Ali Köse1,
Mekin Serzik1,
Mehmet Okan Özkaya1

  1. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Isparta TR
  2. Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Isparta TR
Yazışma Adresi

Murat Yüksel, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Isparta TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 07 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 07 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Spiegelberg ovaryan gebelik tanı kriterlerine uyan,parenteral metotreksat tedavisine cevap vermeyen fetal kalp sesi olmayan sol ovaryan ektopik gebelik olgusunun sunulması.

Olgu

Yirmidört yaşında G1P0 olan son adet tarihine göre 5 hafta 3 gün gebeliği olan hasta karın ağrısı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Hastaya yapılan vajinal muayenede uterus normal cesamette ve sert kıvamda,sol adneksiyel lojda dolgunluk vardı. Solda daha fazla olmak üzere bilateral alt kadranlarda hassasiyet izlendi.Sol alt kadranda rebound pozitifti. Hastaya yapılan TV-USG’de uterus normal boyut ve ekojenitesinde,endometrium iki duvar kalınlığı 21 mm,sol adneksiyal alanda 4x3 cm çapında heterojen ekoda,sol overin hemen üzerine bitişik ektopik gebelik kesesi izlendi. Kesede fetal kalp atımı izlenmedi. Hastanın rutinleri ve serum–hCG (b-humankoryonikgonadotropin) değeri istendi. Serum-hCG’nin 2190 IU olarak geldi. Bu muayene bulguları ve laboratuvar sonuçları üzerine, spiegelberg primer ovaryan ektopik gebelik tanı kriterlerine uyan olguya parenteral olarak 1 mg/kg’dan tek doz 60 mg metotreksat uygulandı. Hasta akut batın ve serum-hCG takibine alındı. Metotreksat tedavisinden 4 gün sonra yapılan serum-hCG kontrolünde sonucun 2209 IU olduğu görüldü. Yapılan TV-USG’de ise değişim olmadığı izlendi. Hastaya 7. gün kontrolü yapılan serum-hCG değerinin 1947 IU gelmesi ve batın içi sıvı görünümünün artması üzerine hastaya laparoskopi planlandı. Yapılan laparoskopide uterus, sağ over ve sağ tuba normal görünümde idi. Sol tuba normal, sol overin douglasa bakan yüzünde 4x3 cm çapında hemorajik ektopik gebelik kesesi izlendi. Kese eksize edilip materyal patolojiye gönderildi. Hasta postoperatif 1. günde şifa ile taburcu edildi. Hasta periyodik serum-hCG takipleri yapılmak üzere polikliniğe yönlendirildi.

Sonuç

Ektopik gebelik,ilk trimesterde maternal morbidite ve mortalitenin en önemli sebebidir ve giderek insidansı artmaktadır. Erken tanı ve doğru tedavi hastanın daha sonraki reprodüktif yaşamı açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler

Laparoskopi, metotreksat, ovaryan ektopik gebelik, serum-hCG.