Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Fetal kardiyak anatominin değerlendirilmesinde üç boyutlu ultrasonografinin yeri

Talat Umut Kutlu Dilek, Filiz Çayan, Hüseyin Durukan, Arzu Doruk

Künye

Fetal kardiyak anatominin değerlendirilmesinde üç boyutlu ultrasonografinin yeri. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):46 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Talat Umut Kutlu Dilek,
Filiz Çayan,
Hüseyin Durukan,
Arzu Doruk

  1. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Mersin TR
Yazışma Adresi

Talat Umut Kutlu Dilek, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Mersin TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Bu çalışmada 18-24. gebelik haftaları arasında ultrasonografi ile fetal kardiyak muayenede sırasında başvurulan standart anatomik kesitlerin elde edilmesinde; iki boyutlu ultrasonografi ile 3 boyutlu ultrasonografiyi karşılaştırmayı amaçladık

Yöntem

Proje kapsamında 16.01.2007 -19.12.2009 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran, 18-24. gebelik haftaları arasında bulunan ve fetal anatomik tarama için kabul edilen toplam 2839 hasta Philips HD-11 SE ultrasonografi cihazı ile 4-8 MHz konveks volüm probu ile önceden belirlenen çalışma protokolüne göre değerlendirildi.

Bulgular

Proje kapsamında yaşları 18-43 arasında değişen toplam 2839 gebe 18-24. gebelik haftaları arasında değerlendirildi. Olguların medyan yaşları 27.3 (17-46 yaş aralığında), ortalama gebelik sayıları 1.9 (1-7 Aralığında), ortalama değerlendirme haftası 21 hafta 4 gündü. Yapılan değerlendirmede, toplam yakalanan konjenital anomali sayısı 143 (%5.03), bunlar içinde konjenital kalp anomalisi yakalananların sayısı 28 (%0.9) idi. Üç boyutlu ultrasonografi ile yeterli görüntü elde edilen olguların tamamında 4 odacık görüntüsü elde edildi. Aort çıkışı %78, pulmoner çıkışı ise %75, 3 damar trakea kesiti ise %90 elde edildi.

Tartışma

Üç boyutlu ultrasonografi ile fetal kardiyak muayenede başvurulan standart kesitlerin %75-90’ lara arasında değişen oranlarda elde edildiği izlendi. Öte yandan konvansiyonel ultrasonografik değerlendirmede önümüze çıkan teknik koşulların bu yöntemde de muayene sırasında tatminkar sonuçların elde edilmesini etkilediği gözlendi.

Anahtar Kelimeler

Fetal kalp, 3 boyutlu ultrasonografi, aort çıkışı, pulmoner arter çıkışı, 4 oda kesiti.