Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Plasental koryoanjiom: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):55 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Pınar Kumru,
Resul Arısoy,
Emre Erdoğdu,
Oya Demirci,
Cem Ardınç,
Oya Pekin,
Murat Muhcu,
Mustafa Başbuğ,
Semih Tuğrul,
Cuma Yorgancı

  1. S.B. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul TR
Yazışma Adresi

Resul Arısoy, S.B. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Plasenta koryoanjiom tespit edilen gebeliğin takip ve yönetiminin tartışılması amaçlanmıştır.

Olgu

30 yaşında G2 P1 olan gebe 22. gebelik haftasında yüksek maternal serum AFP (alfa feto protein) nedeni ile perinatoloji polikliniğine refere edilmiştir. Yapılan ultrasonografik muayenede; plasentanın sol posteriorda yer aldığı ve lateralinde arteriyel ve venöz vaskülarizasyon izlenen yaklaşık 40 mm boyutlarında solid görünümlü kitle izlendi. Fetusta anomali saptanmadı. Plasenta koryoanjiom ön tanısı ile gebelik takibe alındı. Takipte; gebeliğin 32. haftasında kitlenin boyutlarının 64x54 mm olduğu ve polihidroamniyosun eşlik ettiği tespit edildi. Yapılan Doppler ultrasonografide umbilikal arterde diyastolik akım kaybı olmasından dolayı gebe kliniğimize interne edildi. Fetal akciğer matürasyonu takiben, sezeryan öyküsü olan gebe sezeryan ile doğurtuldu. Plasentanın yapılan patolojik incelemesinde de koryoanjiom tanısı doğrulandı.

Sonuç

Maternal serum AFP yüksekliğinin plasenta k koryoanjiomu ile ilişkili olabileceği ve bu gebeliklerin takibinde gelişim geriliği ve fetal kayıbın gerçekleşebileceği ihmal edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler

Maternal serum AFP, plasenta koryoanjiom, umbilikal arter doppleri.