Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Acil ve profilaktik serklajın gebelik sonuçlarına etkilerinin karşılaştırılması

Pınar Özcan Cenksoy, Özge Kızılkale, Gazi Yıldırım, Cem Fıçıcıoğlu, Oluş Api

Künye

Acil ve profilaktik serklajın gebelik sonuçlarına etkilerinin karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):62 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Pınar Özcan Cenksoy,
Özge Kızılkale,
Gazi Yıldırım,
Cem Fıçıcıoğlu,
Oluş Api

  1. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul TR
Yazışma Adresi

Pınar Özcan Cenksoy, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Bu çalışmada acil ve profilaktik serklajın gebelik sonuçları üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem

Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde acil ve profilaktik serklaj uygulanan 59 hastaya ait veriler hasta kayıtlarından elde edilerek gebelik sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen hastaların 18 tanesine (%30.5) acil, 41 tanesine (69.5) profilaktik serklaj uygulandığı saptandı. Tüm serklaj operasyonları Mc Donald tekniğiyle yapılmıştır. Acil serklaj yapılan hastaların yaşı 32.5±5.9 iken, profilaktik serklaj uygulanan hastaların yaşı 32.8±3.8 idi (p=0.87). Gravida, parite ve abortus açısından gruplar arasında istatistiksel fark izlenmedi. Serklaj yapılan gebelik haftası acil ve profilaktik olgularda 19.4±5.0 ve 16.1±4.0 idi (p=0.01). Acil serklaj grubunda istatistiksel anlamlı olarak servikal dilatasyon daha fazla, servikal kısalma daha belirgin saptandı. Olguların 26’sı IVF gebeliği olup bunların 9 tanesine acil, 17 tanesine profilaktik serklaj uygulandı. Serklaj sonrası doğuma kadar geçen sure acil grubunda 6.1±4.8 hafta iken, profilaktik grupta 18.4±5.2 hafta izlendi (p=0.001). Acil serklaj grubunda doğum haftası daha erken, bebek doğum ağırlığı daha düşük, bebek hospitalizasyon süresi daha uzun olarak tespit edildi (p=0.001). Hunileşme ve prolabe poş pozitifliği acil serklaj grubunun %94.4 ve %66.7’sinde izlendi. Abort ve stillbirth oranı acil serklaj grubunda, neonatal komplikasyon gözlenmeyen olgular profilaktik serklaj grubunda anlamlı olarak yüksek izlendi (p=0.001).

Sonuç

Profilaktik serklaj grubunda doğuma kadar geçen süre acil serklaj grubuna gore anlamlı olarak fazla, yenidoğan ve gebelik sonuçları belirgin olarak daha olumlu izlenmiştir. IVF gebeliklerinde uygulanan serklaj olgularında acil serklaj oranı spontan gebeliklerde uygulanan serklaj olgularındaki acil serklaj oranına göre daha yüksek izlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Serklaj, servikal yetmezlik, preterm eylem