Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

11-14 hafta PAPP-A ve plasental volüm ölçümlerinin preeklampsi öngörüsündeki yeri

Öznur Dündar, Yusuf Olgaç, Deniz Acar, Ali Ekiz, Gökhan Yıldırım, İbrahim Polat, Ali Gedikbaşı

Künye

11-14 hafta PAPP-A ve plasental volüm ölçümlerinin preeklampsi öngörüsündeki yeri. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):65-66 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Öznur Dündar1,
Yusuf Olgaç1,
Deniz Acar2,
Ali Ekiz2,
Gökhan Yıldırım2,
İbrahim Polat2,
Ali Gedikbaşı2

  1. Kanuni Sultan Süleyman EAH, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul TR
  2. Kanuni Sultan Süleyman EAH, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji Ünitesi, İstanbul TR
Yazışma Adresi

Öznur Dündar, Kanuni Sultan Süleyman EAH, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Çalışmanın amacı 11+0 ile 13+6 gebelik haftaların arasında ölçülen düşük PAPP-A ve plasental volümün, preeklampsi gelişimindeki öngörüsünü ortaya koymak ve istatistiksel olarak bir fark olup olmadığını saptamak.

Yöntem

Gebeliğinin 11+0 ile 13+6 haftalarında rutin kontrol için hastanemize başvuran 740 gebenin, PAPP-A ve plasental volüm değerleri ölçüldü. 502 olgunun antenatal takipleri doğuma kadar başarı ile tamamlandı.

Bulgular

Gebeliğini tamamlayan 502 olgunun 460’ı preeklampsiden etkilenmezken, 18’ i gebeliğin 34. haftasından önce (erken preeklampsi), 24’ ü ise 34. haftasında veya daha sonra (geç preeklampsi) doğumla sonuçlanacak şekilde preeklampsi tanısı aldılar. Geç preeklampsi grubunda (p<0.01) ve etkilenmemiş grupta (p<0.001) plasental volume ortalaması erken preeklampsili gruptan anlamlı olarak daha yüksekti. Geç preeklampsi ile etkilenmemiş grubun plasental volume değerleri arasında anlamlı farklılık yoktu.

Sonuç

Ortalama PAPP-A ve plasental volüm ölçümleri preeklampsi grubunda, etkilenmemiş gruba göre anlamlı derecede daha düşük saptandı. Literatürde bu konudaki çalışma verileri çelişkili olup, PAPP-A ve plasental volüm ölçümü ile gebe popülasyonunda olası preeklampsi gelişimini dışlamak amacıyla kullanımı daha uygundur. Preeklampsi öngörüsünde yalnızca bu iki parametrenin kullanımı ile anlamlı sonuçlar ve öngörü sağlamak güçtür. PAPP-A ve plasental volüm bulgularının dışında hasta ile ilişkili diğer faktörlerin eklenmesi, preeklampsi öngörüsünde daha başarılı sonuçlar sağlamamızda yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler

Preeklampsi öngörüsü, PAPP-A, plasental volüm