Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

24.-34. gebelik haftalarında tespit edilen preeklamptik ve intrauterin gelişme geriliği (IUGG) olan hastalarda uterin arter Doppler sonuçları

Bekir Gülaç, Berhan Basimoğlu, Samet Günkaya, Çağdaş Özdemir, Alev Aydın, İbrahim Polat, Ali Gedikbaşı

Künye

24.-34. gebelik haftalarında tespit edilen preeklamptik ve intrauterin gelişme geriliği (IUGG) olan hastalarda uterin arter Doppler sonuçları. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):72 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Bekir Gülaç1,
Berhan Basimoğlu1,
Samet Günkaya1,
Çağdaş Özdemir1,
Alev Aydın2,
İbrahim Polat2,
Ali Gedikbaşı2

  1. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul TR
  2. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Perinatoloji Ünitesi, İstanbul TR
Yazışma Adresi

Samet Günkaya, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Uterin arter verilerinin IUGG varlığı, klinik sonuçları ve yenidoğan yoğun bakım gereksinimi ile ilişkini ortaya koymak.

Yöntem

2010-2012 yılları arasında hastanemiz perinatoloji kliniğinde 24.-34. Haftalar arasında preeklampsi nedeniyle yatmış olan hastaların yatışları ve takipleri süresince kaydedilen uterin arter doppler, laboratuvar ve postpartum sonuçları ile neonatal sonuçları retrospektif olarak incelendi. 415 hastanın uterin arter verileri tek taraflı notch (n=83), çift taraflı notch (n=234), omuz belirtisi varlığı (n=36) ve notch izlenmemesine (n=62) göre 4 ayrı grupta değerlendirildi. İntrauterin ölü fetus, ikiz gebelik, fetal anomali olguları ve ek hastalığı olanlar çalışmaya dahil edilmedi.

Bulgular

IUGR (+) grubunun uterin arter Pİ ortalamaları IUGR (-) grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. Notch (-), Tek Taraflı Notch, Çift Taraflı Notch ve Omuz Belirtisi gruplarının IUGR dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir.

Sonuç

Uterin arter pi değeri yüksek hastalarda IUGR daha sık rastlanmakla birlikte, uterin arter verileri içerisinde omuz belirtisi diğer verilere göre daha az anlam taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler

Preeklampsi, IUGG, uterin arter, Pi