Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Doğum ağırlığının, doğum endikasyonları, Apgar skorları ve doğum komplikasyonları ile ilişkisi

Hasan Talay, Alpaslan Akyol, Alev Aydın, İbrahim Polat, Ali Gedikbaşı

Künye

Doğum ağırlığının, doğum endikasyonları, Apgar skorları ve doğum komplikasyonları ile ilişkisi. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):72-73 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Hasan Talay1,
Alpaslan Akyol1,
Alev Aydın2,
İbrahim Polat3,
Ali Gedikbaşı2

  1. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul TR
  2. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Perinatoloji Ünitesi, İstanbul TR
  3. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Perinatoloji Ünitesi, İstanbul, TR
Yazışma Adresi

Alpaslan Akyol, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Bebek doğum ağırlığının doğum şekli, Apgar skorları ve doğum komplikasyonları ile ilişkisi.

Yöntem

Ocak 2011-Haziran 2012 arasında doğmuş ≥4000 gr 312 bebek (çalışma grubu) ile aynı dönemde 2500-3999 gr. arası doğmuş 316 bebeğin (kontrol grubu) doğuma ait komplikasyonları, doğum şekilleri ve 1. ile 5. Apgar skorları karşılaştırıldı.

Bulgular

Çalışma grubunda 4 olguda (%1.2) omuz distosisi, 20 olguda (%6.4) caput succadeneum, 2 olguda (%0.6) brakial pleksus hasarı, 2 olguda (%0.6) sefal hematom, 6 olguda (%1.9) klavikula fraktürü, 8 olguda (2.4) uterin atoni, 20 olguda (%6.4) perineal laserasyon görüldü. Kontrol grubunda ise; omuz distosisi, brakial pleksus hasarı, sefal hematom hiç görülmezken, 6 olguda (%1.9) caput succadeneum, 2 olguda (%0.6) klavikula fraktürü, 6 olguda (%1.9) atoni, 8 olguda (%2.5) perineal laserasyon görüldü. Komplikasyonlar açısından her iki grup arasında istatistiksel anlamda fark saptanmıştır (p<0.0001). Birinci ve beşinci dakika Apgar skoru <=6 ile doğan bebek sayısı çalışma grubunda 4 (%1.2), kontrol grubunda 10 (%3.1) olarak bulunmuştur (p=0.17). Doğum şekli açısından çalışma grubunda: A- 4000-4499 gr arası doğan bebeklerin 138’ i (%44.2) sezaryen, 124’ ü (%39.7) vajinal doğum olarak gerçekleştirilmiştir. B- >4500 gr. doğumların 36’ sı (%11.5) sezaryen, 14’ ü (%4.4) vajinal yolla gerçekleştirilmiştir. >4500 gr. olguların 3 tanesinde doğum tartısı >5000 gr. hesaplanmış olup, tümü de sezaryenle doğurtulmuştur. Kontrol grubunda ise 138 (%43.6) sezaryen ve 178 (%56.4) vajinal yolla doğum gerçekleşmiştir.

Sonuç

Doğum tartısı ≥4000 gr olan bebeklerde doğumda görülen komplikasyon ve sezaryen oranlarında anlamlı bir fark varken, bebeklerin Apgar skorları arasında istatistiksel anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler

>4000 gr doğum ağırlığı, gebelik komplikasyonu, doğum şekli, prognoz