Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Hemoglobinopati açısından yüksek riskli fetusların mutasyon analiz sonuçları

Arif Güngören, Rahime Nida Ergin, Kenan Dolapçıoğlu, Dilek Benk Şilfeler, Hanifi Şahin, Ali Ulvi Hakverdi

Künye

Hemoglobinopati açısından yüksek riskli fetusların mutasyon analiz sonuçları. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):46 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Arif Güngören1,
Rahime Nida Ergin2,
Kenan Dolapçıoğlu1,
Dilek Benk Şilfeler1,
Hanifi Şahin1,
Ali Ulvi Hakverdi1

  1. Mustafa Kemal Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Hatay TR
  2. Bahçeşehir Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul TR
Yazışma Adresi

Rahime Nida Ergin, Bahçeşehir Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Hemoglobin patolojisi açısından her iki ebeveynin taşıyıcı yada hasta olduğu fetus açısından yüksek riskli takip gebeliklerimizde saptadığımız mutasyon tiplerinin demografik olarak sunulması amaçlandı.

Yöntem

Haziran 2009 ile Aralık 2012 tarihleri arasında takip edilen hemoglobin patolojisi açısından her iki ebeveynin taşıyıcı yada hasta yüksek riskli gebelik dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Mutasyon analiz sonucu olmayanlar değerlendirme dışı tutuldu.

Bulgular

Toplam 193 gebeliğe ait 199 fetusa ait mutasyon analizlerinin sonuçları değerlendirildi. 6/193 gebelik ikiz gebelik olup bunlardan 1 tanesi monozigottu. Analiz için örnek toplama CVS yöntemi (%79) ve AS (%21) yöntemiydi. Ortalama anne yaşı 29.1±5.8 yıl saptandı. CVS ve AS grupları arasında anne yaşı açısında anlamlı farklılık saptanmadı (26.1±6.3 vs 26.2±4.8). Ortalama gebelik haftası CVS grubunda 86.6±5.2 gün iken AS grubunda 114.7±5.0 gün saptandı. Fetusların %31,8’i normal olup, %52.5’i mutasyon açısından heterozigot, %13.6’sı homozigot olup %2 birleşik heterozigottu. Mutasyon tipi açısından %90.9’unda baz değişimi olup %9.1’inde gen delesyonu mevcuttu.

Sonuç

Hemoglobin patolojisi açısından her iki ebeveynin taşıyıcı yada hasta olduğu gebeliklerde hastalık oranı %13.6 gibi yüksek bir oranda saptanmıştır. Bu sonuç, bu tip gebeliklerin takibinin önemi bir kez daha vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler

Hemoglobin, mutasyon, fetus, analiz, gebelik, risk.