Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Pelvik tabanın USG ile değerlendirilmesi

Ahmet Özgür Yeniel

Künye

Pelvik tabanın USG ile değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s3-4 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Ahmet Özgür Yeniel

  1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- İzmir TR
Yazışma Adresi

Ahmet Özgür Yeniel , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- İzmir TR, [email protected]

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Ultrasonografi diğer görüntüleme yöntemlerine gore çeşitli avantajlar taşımaktadır (ionze radyasyon yokluğu, maliyet etkinlik, hızlı ve etkin). “Ultrasonografi ve pelvik taban” içeren çalışmalardaki artış dikkat çekicidir.
Pelvik taban ultrasonografisinin klinik endikasyonları;
• Üriner inkontinans
• Işeme disfonksiyonu
• Rekürren üriner system enfeksiyonları
• Fekal inkontinans
• Pelvik organ prolapsusu
• Obstrüktif defekasyon
• Pelvik taban dissinerjisi
• Pelvik ağrı
• Pelvik taban cerrahi sonrası takip
Pelvik tabanın değerlendirilmesinde çeşitli ultrasonografik modaliteler ve tansduserler kullanılmaktadır. Transperineal Ultrasonografi: 2D/3D konveks transduser; 2D/3D transvaginal transduser. Endoanal/Endovaginal ultrasonografi: 2D/3D transduser. Ultrasonografi urojinekolojik değerlendirmenin önemli bir parçası olma yolundadır ancak pelvik tabanın değerlendirmesinde hangi methodun en iyi olduğu belirsizdir. Ayrıca 3D/4D ultrasonografi ile elde edilen pelvik tabanın bütüncül değerlendirmesine ilişkin datalar yeni Tedavi alternatiflerine ilham verebilir.
Anahtar Kelimeler