Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gestasyonel trofoblastik hastalıklar ve Doppler USG

Ateş Karateke

Künye

Gestasyonel trofoblastik hastalıklar ve Doppler USG. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s22 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Ateş Karateke

  1. Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Kliniği- İstanbul TR
Yazışma Adresi

Ateş Karateke, Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Kliniği- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Gestasyonel trofoblastik hastalıklar (GTH), plasental koryonik villuslardan kaynaklanan tümörlerdir. Ultrason incelemesi, semptomları olan hastalarda tanıya yardımcı olması açısından standart uygulama haline gelmiştir. Vajinal kanaması ve hızlı uterus büyümesi olan, β-hCG değerleri belirgin olarak yüksek hastalarda GTH’dan şüphelenilir. Ayrıca, hiperemezis, anemi, preeklampsi ve hipertiroidizm de eşlik edebilir. Pelvik ultrason, tipik olarak uterin kaviteyi dolduran, kistik komponentli, solid ve hiperekoik kitle gösterir. Teka lutein kistlerinin varlığı, tanıyı kuvvetlendirir. Doppler incelemesinde, kitle çevresinde düşük rezistanslı, yüksek sistolik ve diastolik frekanslarda ve yüksek hızlarda akım saptanır. Düşük dirençli arteriyel akım, myometriuma uzanıyorsa, invazyondan şüphelenilir.
İnvazif molar gebelikte, trofoblastlar, hipervaskularite gösterir. Uterin spiral arterler, genişlemiş alanları doğrudan besler. Düşük dirençli ve yüksek hızlı fonksiyonel arteriovenöz şantlar, anormal uterin hipervaskulariteyi oluşturur. Rezistiv indeks (RI), 0.5 veya altındadır (normali: 0.7). Tepe sistolik indeks ya da en yüksek hız, 50 cm/sn’den fazladır.
Sonuç olarak, GTH’da belirgin yüksek β-hCG seviyeleri ve USG tanıyı büyük ölçüde sağlar. Doppler, bu tanıyı konfirme etmede yardımcı olabilir. Bunun yanında, invaziv hastalığın tanınması, tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi, rekürensin saptanması, Doppler ile mümkündür.
Anahtar Kelimeler