Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Fetal böbrek anomalileri: Teşhis ve yönetim

Deniz Cemgil Arıkan

Künye

Fetal böbrek anomalileri: Teşhis ve yönetim. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s27-28 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Deniz Cemgil Arıkan

  1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Kahramanmaraş TR
Yazışma Adresi

Deniz Cemgil Arıkan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Kahramanmaraş TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Üriner sistem intermediate mezodermden gelişir. Mesonefrozdan gelişen üreterik tomurcuk, metanefrik blastema ile birleşir. Bu iki yapı arasında birleşme süreci 36. haftaya kadar devam eder ve nefrogenez tamamlanır. Böbrekler embriyoner hayatta geliştikçe pelvik yerleşimini bırakır ve 6. haftadan 9. haftaya kadar normal  retroperitoneal yerleşim yerine çıkarlar. Böbrekler ve adrenaller mide seviyesinin altında, 2.lumbal vertebra seviyesinde, batının iki yanında, sağlı sollu lokalizedirler. Ultrasonla 9. gebelik haftasından itibaren (bütün fetuslarda 11 haftalık gebelikte vajinal USG’de, 12 haftada abdominal  USG’de) görülebilirler. 9. gebelik haftasında renal ekojenite fazladır ve 2. trimesterde hiperekojen yapılarını kaybederler, 3. trimesterde korteks ve medulla ayırımı yapılabilir. Korteks medullanın periferinde daha ekojen olarak izlenir. Mesane 10-14. haftalarda (11. gebelik haftasında fetusların %80’ininde, 13. gebelik haftasından itibaren fetusların %90’ından fazlasında) ultrasonografi ile gözlenebilir. Fizyolojik olarak mesane duvarları 2-3 mm’yi geçmez. Umbilikal arterlerin, mesane lateralinden geçişleri renkli Doppler ile saptanır, böylece mesane diğer kistik yapılardan ayrılabilir. Üreter ve üretra normal koşullarda ultrasonografik olarak izlenmezler.
Böbreklerin değerlendirilmesinde longitüdinal ve transvers planlar kullanılır. Longitüdinal planda böbrekler eliptik şekilde, transvers planda ise spinaların her iki tarafında yuvarlak yapılar halinde görülürler. Renal uzunluk büyümenin bir belirteci olarak kullanılabilir; uzunluk, genişlik, kalınlık, ve çevre için standartlar geliştirilmiştir. Böbrek için basit bir kural; haftada 1,1 mm kadar büyümesidir. Gebelik boyunca böbrek çevresinin abdomen çevresine oranı 0,27-0,30 şeklinde sabittir. Ultrasonda mesane 30-45 dakikada bir dolar ve boşalır.
Anahtar Kelimeler