Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Preterm doğum: TVS/TAS ile tarama ve yönetim

Alev Atış Aydın

Künye

Preterm doğum: TVS/TAS ile tarama ve yönetim. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s28 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Alev Atış Aydın

  1. Kanuni Sultan Süleyman Eğtim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği- İstanbul TR
Yazışma Adresi

Alev Atış Aydın, Kanuni Sultan Süleyman Eğtim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Serviks ne kadar kısa ise preterm doğum yapma riski o kadar fazladır. Servikal uzunluğun transvajinal USG ile ölçülmesi preterm doğum öngörüsünde kullanılır. Düşük riskli gebeliklerde üniversal transvajinal servikal ultrason taraması kost-efektif bir strateji gibi gözükmektedir. Bu yüzden 18-24.gebelik haftalarında tek bir TVUS ile servikal uzunluk tayini tüm tekiz gebelere önerilebilir.
Daha önce erken doğum yapmış tekiz gebeler 16-23.gebelik haftalarında rutin öyküye dayalı serklaj yerine, güvenli bir şekilde TVusg ile 2 haftada bir (25-29 mm ise haftalık) serviks ölçülerek takip edilebilir.
TVusg ile servikal taramada saptanan kısa servikslerde (<25 mm) vajinal progesteron ile tedavi, y.d morbiditesi ve 34 haftadan önceki preterm doğum riskini %45 oranında azaltmaktadır. Çalışmalarda önceden erken doğum yapmış tekiz gebeliklerde serklaj, pesser ve vajinal progesteron benzer etkinlik gösterirken,çok kısa servikslerde ( <15 mm) olduğunda serklaj daha üstün görünmektedir.
Düşük riskli popülasyonlarda TAUSG ile serviks taraması kost-efektif gözükebilir. TAusg ile serviks <30 mm saptananlarda TVUsg ile servikal tarama önerilebilir ancak üniversal tarama önermek için henüz yeterli kanıt bulunmamaktadır.
İkizlerde bu yöntemlerin hiçbiri etkin bir tedavi olmadığı için önerilmemektedir.
Anahtar Kelimeler