Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Fetal abdominal duvar defektleri

Faik Mümtaz Koyuncu

Künye

Fetal abdominal duvar defektleri. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s30 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Faik Mümtaz Koyuncu

  1. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Manisa TR
Yazışma Adresi

Faik Mümtaz Koyuncu, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Manisa TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Fetal Abdominal Duvar Defektleri içerisinde Gastroshisis (1/400) ve Omphalocele (1/1100) en sık görülen iki abdominal duvar defektidirler. Yaklaşık 1. Yüzyıldan bu yana literatürde tanımlanan bu problemler çok sıklıkla prenatal olarak tanınmaktadır.
Omphalocele barsakların, 6-10. gebelik haftasındaki normal umblikal herniasyondan sonra abdominal kaviteye dönememesi ile karakterizedir. Kese içerisinde barsaklar dışında karaciğer, mesane, mide, testis gibi diğer visseral organlar da olabilir.
Gastroshisis etiolojisinde başlıca iki teori vardır; sağ umbilikal ven nekroza uğrar ve sağ abdominal duvarda defekt oluşturur. Diğeri ise sağ omphalomesenterik arter prematur olarak içe kıvrılır. Bu durum abdominal duvarın zayıflamasına, sonrasında rüptürüne yol açar.
Maternal serum tarama ve fetal USG inceleme sonucu intrauterin dönemde tanı konabilmektedir. Buna rağmen Gastroshisis ve Omphalocele arasında çok önemli farklılıklar vardır. Gastroshisis’de fetus normal gelişme gösterebilmesine karşın ilişkili anomalilerin çok sık görüldüğü Ompholocele’de prognoz daha kötü seyredebilir. Her iki grupta da prognoz, ilişkili anomalilere dayalı olarak çok önemli faklılıklar içerebilir. İlişkili anomaliler iyi araştırıldıktan sonra, prognoza yardımcı olması açısından amniotik sıvının temizlenmesi önerilmesine karşın, izlem ile gebelik takipleri de çok sık kullanılan bir yöntemdir. Gebelik takibinde uzlaşma sağlayamayan birçok araştırmacı doğum şekli konusunda da değişik yaklaşımlar önerilmektedir.
Anabilim Dalımız Perinatoloji Bilim Dalında 2011-2014 tarihleri arasında 30 fetal abdominal duvar defekti saptanmış ve bunlardan 7 olgu Gastroshisis, 19 olgu ise Omphalocele olarak saptanmıştır. Bunlardan 4 tanesinde body stalk anomali-limb body Wall defekt saptanmıştır.  İlişkili anomali, omphalocele’de %36.8 bulunurken gastroshisis’de ise %14.2 olarak saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler