Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Term düşük riskli gebelerde 2 ve 3 boyutlu ultrason ile farklı tahmini fetal ağırlık formüllerinin karşılaştırılması

Elif Gül Yapar Eyi, Hasan Energin

Künye

Term düşük riskli gebelerde 2 ve 3 boyutlu ultrason ile farklı tahmini fetal ağırlık formüllerinin karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s31 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Elif Gül Yapar Eyi,
Hasan Energin

  1. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Ankara TR
Yazışma Adresi

Elif Gül Yapar Eyi, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Ankara TR, [email protected]

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
2 boyutlu ve 3 boyutlu ultrasound ölçümlerinde kullanılan formüllerin tahmini fetal ağırlık (TFA) doğruluklarının karşılaştırılması.
Yöntem 
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi doğum salonunda doğum yapan165 düşük riskli gebede, Etik Kurul onayı ve gebelerden bilgilendirilmiş onam sonrası yapılan prospektif çalışmaya. 37- 42 haftalar arasında, ve ultrasound ölçümünden sonraki 48 saat içinde doğuran gebeler dahil edildi. 2D ve 3D ultrasound ölçümleri aynı hekim(H.E.) tarafından yapıldı. Kayıt edilen 2D biometrik değerler ve 3D uyluk görüntüleri Viewpoint PIA programında işlenerek tahmini fetal ağırlıklar(TFA)’ lar hesaplandı. 2D ölçümlerle TFA değerlerini bulmak için en yaygın kullanılan Hadlock I (BPD, AC, FL), Hadlock II (BPD, HC, AC, FL), Shepard (BPD, AC) formüllerinden yararlanıldı. 3D ölçümlerle TFA değerlerini bulmak için Lee I (TVol), Lee II (TVol, AC), Lee III (TVol, AC, BPD) kullanıldı. Çalışmanın istatiksel veri analizleri SPSS 17 (SPSS,Chicago, IL USA) kullanılarak yapıldı. Formüller ile hesaplanan TFA ile bebek gerçek doğum ağırlığı arasındaki farklılık paired sample T-Test kullanılarak hesaplandı ve “p “ değerlerine göre sıralama yapıldı.
Bulgular
Bebek doğum ağırlıkları ile tahmini fetal ağırlıkları her formül için istatistiksel olarak korele saptanmıştır. Bebek doğum ağırlıkları ile bu formüllerden elde edilen tahmini fetal ağırlıklar ayrı ayrı karşılaştırıldıklarında: Lee I, Hadlock II, Hadlock I ile bebek doğum ağırlıkları arasında anlamlı bir fark görülmezken, Lee II, Lee III, Shephard ile bebek doğum ağırlıkları arasında istatistiksel anlamlı fark saptandı. “p” değerlerine bakıldığında; bebek doğum ağırlıkları ile en az fark sırasıyla: Lee I, Hadlock II ve Hadlock I’ de (Plee1= 0.667, PHadlock2= 0.526, PHadlock1= 0,016) görüldü.
Sonuç 
Ultrasonografik fetal ağırlık tahmini, obstetrisyenin doğum eylemi yönetiminde giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır. 3 boyutlu ultrasoundlarla yapılan fetal ağırlık tahminleri içinde Lee, 1 diğer formüllere göre düşük riskli ve ölçümden sonraki 48 saat içinde doğuran term gebelerde daha doğru sonuçlar vermektedir.
Anahtar Kelimeler

2 boyutlu ultrasound, 3 boyutlu ultrasound, fetal ağırlık