Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İleum Volvulus Perforasyonuna Sekonder Akut Mekonyum Peritonitinin Prenatal Tanısı: Olgu sunumu

Uğur Keskin, Kazım Emre Karaşahin, Mustafa Öztürk, Cüneyt Atabek, Suzi Demirbağ, Ali Ergün

Künye

İleum Volvulus Perforasyonuna Sekonder Akut Mekonyum Peritonitinin Prenatal Tanısı: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s31 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Uğur Keskin1,
Kazım Emre Karaşahin1,
Mustafa Öztürk2,
Cüneyt Atabek3,
Suzi Demirbağ3,
Ali Ergün1

  1. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Ankara TR
  2. Etimesgut Askeri Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü- Ankara TR
  3. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Pediyatrik Cerrahi Anabilim Dalı- Ankara TR
Yazışma Adresi

Kazım Emre Karaşahin, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Ankara TR ,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Çalışmamızda, çok erken tanısıyla ve doğum sonrası cerrahi girişimiyle, daha önce tanımlanan prenatal olgulardan oldukça farklı sıra dışı bir olgu sunduk. Kırk yaşındaki gravida hasta, fetal abdomende intestinal dilatasyonla uyumlu kistik yapı varlığı sergiledi. Gebeliğin 32. haftasında gerçekleştirilen kontrol ultrasonunda, bağırsak dilatasyonu kollapsı ve fetal abdomende hiperekojenik sıvı varlığı tespit edildi. Sezaryen gerçekleştirildi. Bu çalışmanın klinik önemi, mekonyum peritonitin tipik ultrason özellikli akut fazda tanı alabilecek olmasıdır ve azalmış fetal hareketli olguların ayırıcı tanısında düşünülmelidir. Mekonyum peritonit olgularında morbidite ve mortalitenin gestasyonel yaşa bağlı olduğu görülmektedir ve olgu sunumumuz, problemin prenatal tanısı sonrasında uygun doğum zamanı ve tedavi seçeneği belirlemek üzere benzer olguları yönetmede yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler

Mekonyum peritonit, prenatal tanı, ultrasonografi.