Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Türkiye'de mezuniyet öncesi tıp eğitiminde obstetrik ve jinekolojik ultrasonografi eğitimi

Mekin Sezik

Künye

Türkiye'de mezuniyet öncesi tıp eğitiminde obstetrik ve jinekolojik ultrasonografi eğitimi. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s31-32 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Mekin Sezik

  1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Isparta TR
Yazışma Adresi

Mekin Sezik, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Isparta TR, [email protected]

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Ultrasonografinin kadın hastalıkları ve doğum branşında kullanımı artmaktadır. Ultrasonografi yeterliliği genellikle mezuniyet sonrası uzmanlık eğitiminde kazandırılmaktadır. Ancak, mezuniyet öncesi dönemde tıp fakültesi eğitiminde de belirli düzeyde bir aşinalık ve temel yeterlik kazanılması önemli olabilir. Mevcut araştırmada, Türkiye’de farklı tıp fakültelerinin mezuniyet öncesi kadın hastalıkları ve doğum ders planları analiz edilerek, obstetrik/jinekolojik ultrasonografi eğitimine dair mevcut durumun saptanması amaçlanmıştır.
Yöntem
Mevcut çalışma kesitsel ve betimleyici özelliktedir. Türkiye’de farklı coğrafi bölgelerde yer alan rastgele seçilen 10 adet tıp fakültesinin (Abant İzzet Baysal, Akdeniz, Atatürk, Başkent, Dicle, Ege, Hacettepe, İstanbul, Karadeniz Teknik, Süleyman Demirel Üniversiteleri) eğitim programlarına internet yolu ile ulaşıldı. Programlarda, mezuniyet öncesi dönemde kadın hastalıkları ve doğum konularındaki teorik ve pratik ders içeriğinin başlıkları incelendi. Ek olarak, çevrimiçi program metinlerinde “USG”, “ultrason”, “ultrasonografi” anahtar sözcükleri ile arama yapıldı. İncelenen programlarda obstetrik/jinekolojik ultrasonografi başlıkları analiz edildi.
Bulgular 
Programların hiçbirinde jinekolojik ultrasonografiye dair teorik ders başlığı bulunmamaktaydı. Programların yarısında (n=5) ise “obstetrik ultrasonografi” başlıklı 1 saatlik teorik ders mevcuttu. Sadece 2 programda, pratik içerikli konu başlığı (“Gebe/jinekoloji ultrason izlem” ve “ultrasonografik kist aspirasyonu”) saptandı.
Sonuç 
Türkiye’deki 10 tıp fakültesini içeren bu örneklemde, mezuniyet öncesi dönemde obstetrik/ jinekolojik ultrasonografi yeterliliğine yönelik planlanan eğitimlerin kısıtlı olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler

Program değerlendirme, Mezuniyet öncesi tıp eğitimi, Ultrasonografide yeterlik