Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Preeklamptik gebeliklerde umbilikal arter Doppler dalga formu ve yenidoğan sepsisi

Mekin Sezik, Hülya Toyran Sezik

Künye

Preeklamptik gebeliklerde umbilikal arter Doppler dalga formu ve yenidoğan sepsisi. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s32 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Mekin Sezik1,
Hülya Toyran Sezik2

  1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Isparta TR
  2. Özel Isparta Hastanesi- Isparta TR
Yazışma Adresi

Mekin Sezik, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Isparta TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Preeklamptik gebeliklerde umbilikal arter Doppler (UAD) incelemelerinde diyastol sonu akım olmaması veya geri akım varlığının (AREDV) yenidoğan sepsisi riskini artırdığına dair veriler bulunmakla beraber bu etkinin gebelik haftasından bağımsız olup olmadığı iyi araştırılmamıştır. Çalışmamızın amacı, ağır preeklampside AREDV'nin neonatal sepsisi öngörmedeki değerinin araştırılmasıdır.
Yöntem
Beş yıllık dönemde ağır preeklampsi sonrası canlı doğum ile sonuçlanan ve doğum öncesi dönemde UAD verileri mevcut 284 gebelik çalışmaya alındı. AREDV ve laboratuvar ile kesinleştirilmiş yenidoğan sepsisi tanısı arasındaki bağıntı ki-kare testleri ve lojistik regresyon analizi ile değerlendirildi.
Bulgular 
AREDV saptananlarda (n=34), saptanmayanlara göre (n=250) yenidoğan sepsis oranı anlamlı olarak yüksek bulundu (%17.6'ya karşılık %4, p=0.006). Ancak, preeklampsi başlangıç haftasının dahil edildiği lojistik regresyon modelinde bu etkinin yok olduğu saptandı (düzeltilmiş olasılık oranı = 3.07, güven aralığı = 0.97-9.63, p=0.055).
Sonuç 
Preeklamptik gebeliklerde AREDV varlığı neonatal sepsis riskini artırmakla beraber bu ilişki, ağırlıklı olarak erken başlangıçlı hastalıktaki sepsis oranı artışına bağlı gözükmektedir.
Anahtar Kelimeler

Doppler, preeklampsi, sepsis