Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Düşük riskli tekil gebeliklerde 20-24 hafta arasında fetal nazal kemik uzunluğunun değerlendirilmesi

Burcu Artunç Ülkümen, Halil Gürsoy Pala, Faik Mümtaz Koyuncu, Yıldız Uyar, Yeşim Baytur

Künye

Düşük riskli tekil gebeliklerde 20-24 hafta arasında fetal nazal kemik uzunluğunun değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s32 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Burcu Artunç Ülkümen,
Halil Gürsoy Pala,
Faik Mümtaz Koyuncu,
Yıldız Uyar,
Yeşim Baytur

  1. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı- Manisa TR
Yazışma Adresi

Halil Gürsoy Pala, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı- Manisa TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Bu çalışmada, popülasyonumuzda düşük riskli tekil gebeliklerde Fetal nazal kemik (NK) değerlerinin gebelik haftasına göre dağılımının saptanması amaçlanmıştır.
Materyal-Metod: Haziran 2014-Temmuz 2014 tarihleri arasında, 20-24 gestasyonel hafta arasında anomali taraması amacı ile perinatoloji polikliniğine başvuran 92 tekil gebelik çalışmaya alındı. NK, fetal biyometrik ölçümler, gebelik haftası, parite özellikleri değerlendirildi. Tüm ölçümler Voluson 730, RAB 3,5-MHz prob ile transabdominal olarak yapıldı. Yapısal yada kromozomal anomalisi olan gebelikler çalışma dışı bırakıldı.
Bulgular
Çalışmaya dahil edilen gebelerin ortalama yaşı 28.08 ± 5.62 (minimum 17, maksimum 43; median 29); gravida ortalaması 2.36 ± 1.42 (minimum 1, maksimum 6; median 2); parite ortalaması 0.82 ± 0.99 (minimum 0, maksimum 3; median 1); gebelik haftası ortalaması 20.49 ± 2.29 (minimum 20, maksimum 23; median 21); fetal nazal kemik ortalaması 6.2 ± 0.9 mm (minimum 4.4 mm, maksimum 8.3 mm; median 6.1 mm) olarak tespit edildi. Gebelik haftası ile NK arasında korrelasyon mevcuttu (r=0.232).
Sonuç 
Nazal kemik, 10.gebelik haftasından itibaren ultrasound ile izlenebilir. Fetal pozisyon, maternal obezite, ultrason görüntü kalitesi değerlendirmeyi etkileyen en önemli etkenlerdir. Nazal kemik uzunluğu ırksal ve genetik özelliklere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle NK hipoplazisi tanısı için sözkonusu faktörleri göz önünde tutmak gerekir.
Anahtar Kelimeler

Nazal kemik,ikinci trimester tarama,tekil gebelik