Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Monokoryonik ikizlerde selektif intrauterin büyüme geriliği: patofizyoloji, tanısal yaklaşım ve yönetim ikilemleri

Kaouther Dimassi, Meriem Ajroudi, Asma Hamdi, Dalenda Chelli, Amel Triki, Mohamed Faouzi Gara

Künye

Monokoryonik ikizlerde selektif intrauterin büyüme geriliği: patofizyoloji, tanısal yaklaşım ve yönetim ikilemleri. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s33-34 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Kaouther Dimassi1,
Meriem Ajroudi1,
Asma Hamdi2,
Dalenda Chelli2,
Amel Triki1,
Mohamed Faouzi Gara1

  1. Department of Obstetrics and Gynecology, Mongi Slim Hospital- La Marsa TN
  2. Department A of Gynecology and Obstetrics, Tunisian Maternity and Neonatology Center, Rabta TN
Yazışma Adresi

Kaouther Dimassi, Department of Obstetrics and Gynecology, Mongi Slim Hospital- La Marsa TN,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Monokoryonik (MC) ikizlerde selektif intrauterin büyüme geriliği (sIUGR), ikizlerin her birinde perinatal mortalite ve morbidite riskini önemli derecede artırmaktadır.Klinik değerlendirme, plasental anastomozlar aracılığıyla ikizler arası kan transferi ile IUGR ikizdeki plasental yetersizliğin etkilerinin kombinasyonuna bağlıdır.
Olgu 
İlk olgu, spontane monokoryonik ikiz gebeliği olan 30 yaşındaki bir kadındır. IUGR'li ikizin umbilikal Doppler incelemesinde persistan diastolik akış eksikliği ile 22. haftada tip 2 selektif intrauterin büyüme geriliği tanısı koyulmuştur. Gelişim, Doppler dalga formlarının bozulması ve 29.haftada tersine dönmüş bir uç diastolik akışın görünmesiyle işaretlenmiştir.Ardından, kesintiye uğrayan büyüme ve duktus venozusta bir tersine atriyal akışın görünmesi nedeniyle 32.haftada sezaryen doğum gerçekleştirilmiştir. IUGR'li ikiz ve daha büyük diğer ikiz için doğum ağırlıkları, sırasıyla 1200 gram ve 1800 gramdı. İkincisi, 5 gün sonra akciğer zarı hastalığı nedeniyle kaybedilmiştir.
Olgu 2
İkinci olgu, 26.haftada tip 2 sIUGR tanısı alan spontane monokoryonik diamniyotik bir ikiz gebeliğidir. Takip düzenliydi ve fetal büyüme çalışması ile Doppler dalga formlarını temel almaktaydı. Gelişim, sIUGR'li ikizin umbilikal Doppler incelemesinde persistan diastolik akış eksikliği ile işaretlenmiştir. Doğumun 34. haftada gerçekleştirilmesi planlandı. Doğum ağırlıkları 1300 gram ve 1700 gram olarak ölçüldü. 6 aylık olduklarında, pediyatrik muayenede her iki ikiz içinde hiçbir beyin hasarı ortaya çıkmadı.
Sonuç
sIUGR, monokoryonik gebelik ile ilişkili genel bir durumdur. Her iki ikiz için de önemli derecede intrauterin fetal ölüm ya da nörolojik advers sonuç riski ihtimaliyle birlikte giderek artan biçimde önemli bir monokoryonik ikiz komplikasyonu olduğu düşünülmektedir. Fetoskopik tekniklerin gelişimiyle birlikte başarılı sonografik değerlendirmelerin ortaya çıkışı, farklı Doppler modellerinin ve monokoryonik plasenta anatomisinin daha iyi anlaşılması, bu durumun bilimsel anlamda daha derinlemesine anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler

İntrauterin büyüme geriliği, monokoryonik, ikiz, Doppler dalga formları