Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Mezoovaryumda nadir bir ektopik gebelik olgusu

Ozge Deniz Gunduz, Alev Atis, Arzu Kublay, Tolga Karacan, Ali Gedikbaşı

Künye

Mezoovaryumda nadir bir ektopik gebelik olgusu. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s34 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Ozge Deniz Gunduz,
Alev Atis,
Arzu Kublay,
Tolga Karacan,
Ali Gedikbaşı

  1. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği- İstanbul TR
Yazışma Adresi

Ozge Deniz Gunduz, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
İntraligamenter gebelik nadir bir ektopik gebelik çeşididir. Sıklığı 1/300' dir
Olgu 
34 yaşında,G3P3, Sat göre 8 haftalık gebe karın ağrısı ve kanama nedeniyle başvurdu. Usg de batında serbest sıvı ve 3x4 cm lik adneksiyel kitle ile uyumlu görüntü saptandı.Takip için hastaneye yatırılan hastanın takipte hematokrit seviyelerinin düşmesi üzerine yapılan laparotomide sol mezoovaryumda kanamalı 3x4 cm lik rüptüre alan tespit edildi. Rüptüre alanın rezeke edilip kanamanın durdurulmasından sonra takipte B-hcg değerleri düştü, patoloji ektopik gebelikle uyumlu saptandı.
Sonuç
İntraligamenter gebelik, primer abdominal gebeliğin bir çeşididir ve nadir bir ektopik formudur.Tanısı zor olup genellikle operasyonda konur gecikilirse hayatı tehdit edebilir. Preop tanı için klinik, sonografi gibi yöntemlerin kombine edilmesi tanıya yardımcı olabilir
Anahtar Kelimeler

Ektopik, intraligamenter gebelik