Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Fetal baş angajmanı tanısı için doğumhanede ultrason kullanımı. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s35 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Kaouther Dimassi,
Sana Mtimet,
Anis Dhouaibia,
Anissa Ben Amor,
Cyrine Belghith,
Amel Triki,
Mohamed Faouzi Gara

  1. Department of Obstetrics and Gynecology, Mongi Slim Hospital, La Marsa TN
Yazışma Adresi

Kaouther Dimassi, Department of Obstetrics and Gynecology, Mongi Slim Hospital, La Marsa TN,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 

Altın standart kabul edilmesine rağmen fetal baş angajmanının dijital muayene yoluyla değerlendirilmesi, oldukça subjektif bir yöntemdir. Ultrason, objektif ve uyarlanabilir ölçümlerle fetal baş angajmanının tanımlanmasına yönelik bir yöntem olabilir.

Yöntem 

Yüz vakalık bir seride prospektif bir çalışma gerçekleştirerek, fetal angajmanın klinik değerlendirmesini ultrason ölçümleriyle karşılaştırdık. Ultrason muayenesi doğumhanede gerçekleştirildi. Prob anovulvar bölgeye yerleştirildi. Perineum ile fetal kafa kemiğinin eksternal levhası arasındaki mesafe ölçüldü.

Bulgular 

Ultrason ölçümleriyle, perineum ile fetal kafa kemiğinin eksternal levhası arasındaki mesafe 13 ile 75 mm arasında bulundu; perineum ile suksadenum çıkıntısı arasındaki mesafe 22 ila 68 mm arasında bulundu. Perineum ve fetal kafa kemiğinin eksternal levhası arasındaki mesafe için angajman tanısının belirttiği değerin üzerinde bir eşik değer elde etmeye çalıştık. %98.63 pozitif prediktif değere, %86.74 hassasiyetle ve %94.11 spesifite ile önerilen eşik değer 55 mm'dir.

Sonuç 

Transperineal ultrason, perineum ve fetal baş arasındaki mesafeyi ölçerek fetal baş angajmanını tanımlamada basit ve kolay bir yöntemdir. Bu yeni yöntem, örneğin suksadenum çıkıntısı ile klinik muayenenin sonuçsuz bir şekilde engellenmesi durumunda doğumhanede oldukça faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler

Ultrason, angajman, do¤um.