Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Fetal cinsiyetin üç boyutlu ultrasonografi ile ölçülen plasental volüm üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Burcu Artunç Ülkümen, Halil Gürsoy Pala, Yıldız Uyar, Faik Mümtaz Koyuncu, Yeşim Baytur

Künye

Fetal cinsiyetin üç boyutlu ultrasonografi ile ölçülen plasental volüm üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s36 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Burcu Artunç Ülkümen,
Halil Gürsoy Pala,
Yıldız Uyar,
Faik Mümtaz Koyuncu,
Yeşim Baytur

  1. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı- Manisa TR
Yazışma Adresi

Halil Gürsoy Pala, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı- Manisa TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Çalışmanın amacı, üç boyutlu ultrasonografi tarafından ölçülen plasental volüm ve plasental ortalama gri değerinde fetal cinsiyetin etkisini değerlendirmek.
Yöntem
Bu prospektif olgu-kontrol çalışması; 29 erkek ve 31 kız olmak üzere gebelik yaşı, anne yaşı ve parite olarak eşleştirilmiş 60 sağlıklı tekil gebeyi içermektedir. Plasental volüm ve plasental ortalama gri değerleri değerlendirilmiştir. Umbilikal arter ve fetal orta serebral arter Doppler parametreleri hesaplanmıştır.
Bulgular: Plasental volüm erkeklerde ve kızlarda sırasıyla 296,93 ± 108.08 ve 399.12 ± 135.08 cm3 olarak tespit edildi (p=0.012). Plasentanın ortalama gri değeri erkeklerde ve kızlarda sırasıyla 39.68 ± 7.83 ve 39.27 ± 7.22 (p=0.863) olarak tespit edildi. Umbilikal arter pulsatilite indeksi erkeklerde ve kızlarda sırasıyla 1.03 ± 0.21 ve 1.00 ± 0.24 (p= 0.761) olarak bulundu. Orta serebral arter pulsatilite indeksi erkeklerde ve kızlarda sırasıyla 1.84 ± 0.85 ve 2.16 ± 0.67 olarak tespit edildi. Korelasyon analizinde, plasental volüm doğumdaki fetal ağırlık ile korele değildi (r= 0.224, p= 0.164). Plasental volüm ve umbilikal arter pulsatilite indeksi arasında anlamlı negatif korelasyon tespit edildi (r= - 0.401, p= 0.006).
Sonuç
Kız fetuslarda saptanan geniş plasenta volumü, kız fetusun olumsuz maternal çevre koşulları ile daha iyi başa çıkmasını sağlıyor olabilir.
Anahtar Kelimeler

Plasental volüm, üç boyutlu ultrasonografi, cinsiyet bağımlı değişiklik