Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Akut korionitis ile birlikte plasentomegali: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s38 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

İlay Öztürk Gözükara1,
Arif Güngören1,
Kenan Dolapçıoğlu1,
Hasan Gökçe2,
Raziye Keskin Kurt1,
Oya Soylu Karapınar1,
Ali Ulvi Hakverdi1

  1. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Hatay TR
  2. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı- Hatay TR
Yazışma Adresi

İlay Öztürk Gözükara, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Hatay TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Plasentomegali plasentanın ortalamadan 2 standart deviasyon daha büyük olması olarak tanımlanır. Term gebelikte 40mm üzerinde olması gestasyonel diabetes, hidrops fetalis ve inrauterin enfeksiyon gibi patolojilerle ilişkili olabilir.
Olgu
16 yaşında, Gravida 1 olan hasta 23 hafta plasentomegali nedeniyle bölümümüze refere edildi. Kan grubu ARh(+) olan hastanın yapılan ultrasonografik değerlendirmesinde 23 hafta ile uyumlu, canlı, tek, anatomik olarak normal fetus olduğu izlendi. Umblikal kordun giriş yerinden başlanarak uterusa dik olarak yapılan ölçümde plasentanın 6 cm ve homojen görünümde olduğu saptandı. Ayrıca uterusu tamamen kapladığı ve fetüsün intrauterin kavitede itildiği gözlendi. Hastanın klinik muaynesinde servikal açıklığın 3cm, efasmanın %80 olduğu tesbit edildi. Takiplerinde aktif eylemi başlayan hastaya 530 gr erkek fetüs ex olarak doğurtuldu. Plasenta ve eklerinin patolojik incelemesinde akut korionitis ve fibrinoid nekroz saptandı.
Sonuç
Plasentomegali fetal hidrops, plasental hemoraji, eritroblastozis fetalis, sifiliz gibi intrauterine enfeksiyonlar, kromozomal anomaliler, molar gebelikler ve plasental koryoanjiomada görülebilir. Artmış plasental kalınlığın fetal anomali ve maternal mortalite ile ilişkili olduğu hatta düşük doğum ağırlıklı infant için prediktör olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. Bu vakada akut korionitisle birlikte plasentomegali gelişmiştir. Ancak korionitis etiyolojisi net olarak ortaya konulamamıştır.
Anahtar Kelimeler

Plasentomegali, akut korionitis