Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Beklenmedik bir izole fetal asit nedeni: Fetal over kist rüptürü

Emre Ekmekçi, Seçil Kurtulmuş, Sefa Kelekçi

Künye

Beklenmedik bir izole fetal asit nedeni: Fetal over kist rüptürü. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s39 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Emre Ekmekçi,
Seçil Kurtulmuş,
Sefa Kelekçi

  1. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Perinatoloji Ünitesi- İzmir TR
Yazışma Adresi

Emre Ekmekçi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Perinatoloji Ünitesi- İzmir TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Fetal asit, birçok faktöre bağlı olarak gelişebilen fetal hidropsun bir semptomu olarak tanımlanabilir. Fakat izole fetal assitin nedenleri net değildir. Bir çok fetal asit olgusu fetal hidropsa ilerlemekle birlikte bazıları kendiliğinden gerileyebilmektedir. Kız yenidoğanlarda ovaryan kistler sık gözlenen abdominal kitlelerdir. Sıklıkla semptomatik değillerdir ve kendiliğinden kaybolurlar. Buna rağmen nadiren semptomatik olarak klinik önem arz edebilirler.
34 yaşında gravida 2, parite 0, abort 1 olan hasta gebeliğinin 32. Haftasında fetal abdominal kistik kitle nedeniyle kliniğimize refere edildi. Gebeliğinin bu haftasına kadar belirgin bir özellik mevcut değildi. 32. Hafta ultrasonografisinde fetal biyometrik ölçümler haftasıyla uyumlu ve amniyotik sıvı volümü normal idi. Ultrasonografide fetal sol batın alt kadranda 15mm’lik dairesel düzgün kontürlü yapıda kistik oluşum gözledik. Kistik oluşum fetal böbrekler ve mesane ile ilişkili değildi. Doppler sonografide kistin içerisinde kanlanma saptanmadı. Fetusun kız olması ve genitoüriner ve gastrointestinal ek anomali izlenmemesi nedeniyle ovaryan kökenli olarak düşünüldü. Hasta 2 hafta sonra kontrole çağırıldı. 34. Hafta ultrasonografisinde fetal biyometrik ölçümler abdomen çevresi dışında gestasyonel hafta ile uyumlu saptandı ve amniyon mayi normal olarak değerlendirildi. AC %99 persentilde ölçüldü ve batın içi yaygın sıvı koleksiyonu gözlendi. Sol overdeki kistik oluşum 14mm boyutlarında ve elipsoid şekilde regresse olarak izlendi. Barsaklar serbest sıvı içerisinde yüzüyor şekilde görüntülendi. Fetal toraks normaldi ve hidrotoraks izlenmedi. Subkutan ödem izlenmedi ve hasta primer fetal asit olarak tanımlandı. Buna rağmen fetal hidrops taraması yapıldı. Hemogram, HbA1c, VDRL, TORCH taraması, Parvovirus B-19 taraması, indirect coombs testi ve anticardiolipin IgM/ IgG bakıldı. Karyotipleme önerildi fakat hasta kabul etmedi. Tüm taramalar normal olarak sonuçlandı. Fetal ekokardiyografi normaldi. Hasta 36.haftada tekrar görüldü. Fetal ovaryan kist tamamen resorbe olmuş ve batın içi serbest mayi tamamen resorbe olmuş şekilde izlendi. Hasta gebeliğinin 40. Haftasında sağlıklı 3400gram ağırlığında bir bebek doğurdu.
Fetal over kist rüptürü izole fetal asit olgularında etyolojik bir neden olarak akılda tutulmalıdır. Fetal overlerin ultrasonografide değerlendirilebilmesi güçtür ve sıkılıkla diğer abdominal organlardan ayırt edilemezler. Fakat abdominal kistik bir kitle saptanması durumunda fetal over kisti akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler

Fetal assit, fetal over kist rüptürü

Dosya / Açıklama
Resim 1
Fetal Assit
Resim 2
Fetal ovaryan kist
Resim 3
Regrese fetal ovaryan kist