Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Fetal lenfanjiomaların prenatal tanısı ve gebelik sonuçları

Resul Arısoy, Emre Erdoğdu, Pınar Kumru, Oya Demirci, Hatip Aydın, Semih Tuğrul

Künye

Fetal lenfanjiomaların prenatal tanısı ve gebelik sonuçları. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s39-40 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Resul Arısoy1,
Emre Erdoğdu1,
Pınar Kumru1,
Oya Demirci1,
Hatip Aydın2,
Semih Tuğrul1

  1. Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Perinatoloji Kliniği- İstanbul TR
  2. Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Genetik Kliniği- İstanbul TR
Yazışma Adresi

Resul Arısoy, Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Perinatoloji Kliniği- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Prenatal tanı almış lenfanjioma olgularının ultrason bulguları ve perinatal sonuçlarının değerlendirilmesi
Yöntem
2008-2013 yılları arasında prenatal tanı almış lenfanjioma olguları kliniğimizin ultrason datasında araştırıldı. Maternal, fetal ve perinatal veriler tanımlandı ve kayıt edildi.
Bulgular
2008-2013 yıllarında lenfanjioma tanısı almış yedi olgu tespit edildi. Tüm olgular ikinci ve üçüncü trimesterde tanı almış olup; ortalama gebelik haftası 24 ± 4 olarak saptandı.Tanı esnasında ortalama lenfanjioma çapı 58,4 ± 22,5 mm olarak bulundu. Dört olguda (%57,1)lenfanjioma ensede lokalize olduğu; üç olguda (%42,9) diğer lokalizasyon alanlarında olduğu saptandı. Tüm olgularda karyotip analizi normal olarak saptandı. İki olguda gebelik termine edildi. Diğer kalan beş olgunun gebelik takibinde komplikasyon gözlenmedi ve distosi nedeni ile tüm olgular sezaryen ile doğum yaptırıldı.
Sonuç 
İzole lenfanjioma olgularında kromozomal anomali riski çok düşüktür. Gebelik sonuçları ve prognoz genelikle iyi olup; lezyonun lokalizasyonuna bağlıdır.
Anahtar Kelimeler

Kromozomal anomalileri, lenfanjioma, perinatal sonuç

Dosya / Açıklama
Resim 1
USG de posterior boyun lokalizasyonundaki fetal lenfanjiomanın görüntüsü
Resim 2
Aksillada büyük lenfanjiomanın görüntüsü
Resim 3
Ön kola kadar uzanan lenfanjioma görüntüsü