Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Fetal intra-abdominal kist olgularının prenatal tanısı ve sonuçları. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s40 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Pınar Kumru,
Resul Arısoy,
Emre Erdoğdu,
Oya Demirci,
Elif Tozkır,
Sevcan Arzu Arınkan,
Mesut Polat,
Semih Tuğrul

  1. Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Perinatoloji Kliniği- İstanbul TR
Yazışma Adresi

Pınar Kumru, Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Perinatoloji Kliniği- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Prenatal tanı almış lenfanjioma olgularının ultrason bulguları ve perinatal sonuçlarının değerlendirilmesi
Yöntem
2008-2013 yılları arasında Fetal abdominal kist tanısı almış olgular retrospektif olarak incelenmiştir. Renal sistem ve barsak obstruksiyonundan kaynaklı kistik görünümlü lezyonları olan olgular çalışmaya dahil edilmemiştir. Maternal, fetal ve perinatal veriler tanımlandı ve kayıt edildi.
Bulgular 
18 fetal abdominal kist olgusu çalışmaya dahil edildi ve bu olgularında üçü (%16,7)erkek 15’ide (%83,3) kız fetus olarak saptandı. Prenatal tanı esnasında ortalama gebelik haftası 26,78±6,75 ve ortalama fetal abdominal kist çapı 39,81±20,47 mm olarak saptandı. 15 olgu canlı doğum ile sonuçlandı. Bir olgu multiple anomali nedeni ile termine edildi ve iki olguda intrauterin ölüm saptandı. Dört olguda fetal abdominal kistin intrauterin hayatta resorbe olduğu tespit edildi. Altı olguda (%40) cerrahi işlem gereksinimi oldu. Total mortalite %17,7 olarak saptandı (iki olgu intrauterin, bir olguda postoperatif ).
Sonuç 
Ultrasonografi fetal abdominal kistlerin orjinini saptamada yetersiz olup, fetal abdominal kistin görünümü, lokalizasyonu, fetal cinsiyet, kistin içinde peristaltizmin varlığı, muskuler duvar varlığı ve ek anomalilerin varlığı prenatal tanı ve yönetimde önemlidir.
Anahtar Kelimeler

Fetal abdominal kist, ultrason

Dosya / Açıklama
Resim 1
Unioküler basit kist görüntüsü
Resim 2
Bioküler kistin görüntüsü
Resim 3
Multioküle kompleks kistin görüntüsü