Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

2. trimesterde saptanan servikal ektopik gebelik olgusunun sunumu

Salih Burçin Kavak, Ebru Kavak, Özgür Arat, Ekrem Sapmaz, Raşit İlhan, Selçuk Kaplan

Künye

2. trimesterde saptanan servikal ektopik gebelik olgusunun sunumu. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s40-41 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Salih Burçin Kavak1,
Ebru Kavak2,
Özgür Arat1,
Ekrem Sapmaz1,
Raşit İlhan1,
Selçuk Kaplan1

  1. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Elazığ TR
  2. Elazığ Özel Medikal Park Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü- Elazığ TR
Yazışma Adresi

Salih Burçin Kavak, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Elazığ TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Servikal ektopik gebelik insidansı 2500 ile 10000 gebelikte 1 arasındadır (1). Hayatı tehdit eden, en nadir görülen ektopik gebelik tiplerindendir. Servikal gebeliğin sonografik tanısı çeşitli zorluklar içerir. Tanıda endometriyal kavite ile gestasyonel kesesinin ilişkisi dikkatle değerlendirilmelidir (2).
Nadir görülmesi ve önemli mortalite nedeni olmasından dolayı, 23. gebelik haftasında tanı alan bir servikal ektopik gebelik olgusunu sunmayı amaçladık.
Olgu 
29 yaşında, 2. gebeliği olan olgunun öyküsünde geçirilmiş bir sezaryen dışında, belirgin özelliği bulunmuyordu. Mevcut gebeliğinde dış merkezde düzenli kontrollerine giden olgu, kliniğimize 22W2D gebelik oligohidroamnios ve diastolik akım kaybı ön tanılarıyla gönderildi. Erken USG’lerine göre 22W2D gebeliği bulunan olgu, yapılan USG değerlendirmesinde fetus 19W ile uyumlu ölçülere sahipti. Oligohidroamnios+IUGR (AC:18W, FL:20W) ve diastolik akım kaybı tanılarıyla haftalık takibe alındı. Plasenta aşağı yerleşimli olup serviksle net ilişkisi ortaya konulamadı. Öyküsünde 1. Trimester kombine testi normal olan olgu, membran rüptürü tariflemiyordu, TORCH panelinde özellik yoktu. Vajinal değerlendirmeyi kabul etmeyen olgu kontrole çağrıldı. Bir hafta sonra kontrole gelen olgunun bakılan ultrasonografisinde, fetal kalp aktivitesi izlenmedi. Fetal karın çevresi 18 W 4D ile uyumluydu. 23w1D oligohidroamnios, IUMF, transvers geliş, Eski 1 C/S tanısı konuldu. USG’de Fundus postpartum görünümü andıracak şekilde ve boş olarak izlendi. Fetus istmik bölge hizasında izleniyordu. Servikal ektopik gebelikten şüphelenildi (Resim 1). Yatış verildi, preoperatif değerlendirmenin ardından laparotomiye alındı. Göbek altı ve üstü insizyonla batına girildi. Laparotomide, servikal ektopik gebelik tanısı doğrulandı (Resim 2). Oluşabilecek aşırı kanamayı önlemek için İnfrarenal Aort oklüzyonu uygulanmasına karar verildi. Kalp damar cerrahisi konsültan hekimi tarafından Aorta bifurkasyonu hizasından aort askıya alındı. Üroloji konsültan hekimi tarafından Sistoskopi eşliğinde her iki üretere, Double J kateter yerleştirildi. Ayrıca istmik bölgenin üzerinden pernöz ile turnike yapıldı. 1cc. heparin uygulandı ve 2 dk sonra aort klemplendi. Önce mesane diseksiyonu yapıldı. Uterus ön yüzde istmusun hemen altından, 3cm’lik transvers insizyon açılarak fetüs ve ekleri doğurtuldu. Fetus 240 gr., 20 cm ve erkek idi. Plasenta ve ekleri temizlendi. İntraservikal, foley kondom yerleştirildi. 300cc SF ile şişirildi. Aort klempi açıldı. İşlem yaklaşık 25 dakika sürdü. Douglasa 1 adet foley dren yerleştirildi. Kanama kontrolü yapıldı. Olgu stabil bulgularla servisteki yatağına alındı.
Sonuç
Literatürde servikal ektopik gebelik tanısı genellikle 1. Trimester olguları ile sınırlıdır. İleri gebelik haftalarında başvuran olgularda serviks, uterin fundus ve fetus lokalizasyonun öncelikle değerlendirilmesi tanıda gecikmeleri önlemek için hayati öneme sahip gözükmektedir.
Anahtar Kelimeler

2. trimester, servikal ektopik gebelik

Dosya / Açıklama
Resim 1
Servikal ektopik gebelik olgusunun ultrasonografideki özellikleri. Oklar istmusu, Yıldız işareti fetusu gösteriyor.
Resim 2
Uterusun intraoperatif görünümü.
Resim 3
Fetusun intraoperatif görünümü