Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Prenatal tanı koyulan sağ aortik ark ve aberran sol subklavian arter anomalisi: Olgu sunumu

Şebnem Erol Türkyılmaz, Gürcan Türkyılmaz, Resul Arısoy, Emre Erdoğdu, Oya Demirci, Oya Pekin, Pınar Kumru, Murat Muhçu

Künye

Prenatal tanı koyulan sağ aortik ark ve aberran sol subklavian arter anomalisi: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s41 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Şebnem Erol Türkyılmaz1,
Gürcan Türkyılmaz2,
Resul Arısoy1,
Emre Erdoğdu1,
Oya Demirci1,
Oya Pekin1,
Pınar Kumru1,
Murat Muhçu1

  1. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Perinatoloji Kliniği- İstanbul TR
  2. Beykoz Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR
Yazışma Adresi

Şebnem Erol Türkyılmaz, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Perinatoloji Kliniği- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Prenatal tanı almış sağ aortik ark ve aberran sol subklavian arter olgusunun sunulması ve tartışılması amaçlanmıştır.
Olgu 
29 yaşında, gravida 2, parite 1 olan gebe 19. gestasyonel haftada yapılan üçlü tarama testinde Edward sendromu riski yüksekliği nedeniyle tarafımıza refere edildi. Yapılan 2. Düzey ultrasonografi ve fetal ekokardiyografide sağ aortik ark ve aberran sol subklavian arter anomalisi tespit edildi. Diğer sistemlerin incelenmesinde ek anomali saptanmadı. Yapılan kordosentez sonucunda karyotip analizi normal bulundu ve Di George sendromuna ait mikrodelesyon saptanmadı. Rutin gebelik takiplerine devam edildi ve 39. haftada spontan vajinal doğum ile 3240 gr sağlıklı erkek bebek doğurtuldu.
Sonuç 
Prenatal sağ aortik ark ve aberran sol subklavian arter anomalisi tespit edilen hastalarda karyotip analizi yapılmalı ve diğer ilişkili sendromlar araştırılmalı, fetal ekokardiyografi ve diğer sistemlerin ayrıntılı incelemesi yapılmalıdır. İzole sağ aortik ark ve aberran sol subklavian arter anomalisi saptanan olgularda prognoz iyidir.
Anahtar Kelimeler

Aberran sol subklavian artery, prenatal tanı, sağ aortik ark

Dosya / Açıklama
Resim 1
Raa ve Alsa Doppler Usg Görünümü
Resim 2
Raa ve Alsa Eko Görünümü