Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Anhidramnios ve/veya geçirilmiş sezaryenin medikal abortus süresine etkisi. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s42 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Oya Soylu Karapınar,
Arif Güngören,
Kenan Dolapçıoğlu,
Raziye Keskin Kurt,
Dilek Benk Şilfeler,
Hanifi Şahin,
Ali Ulvi Hakverdi

  1. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı- Hatay TR
Yazışma Adresi

Arif Güngören, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı- Hatay TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Bu çalışmada kliniğimize çeşitli tanılarla yatmış olup tıbbi tahliye gerektiren olgularda, anhidramnios ve/veya geçirilmiş sezaryen olguları ile normal amnion miktarına sahip olan ve/veya vajinal doğum yapmış gebelerde abort etme süresinde herhangi bir farklılık olup olmadığını tespit etmeyi amaçladık.
Yöntem
Çalışmada kliniğimize 2010-2013 yılları arasında başvuran anhidramnioslu 32 gebe ve spina bifida, hidrosefali, ensefalosel, anensefali, hidrops fetalis, multiple anomali, kalp anomalisi (hipoplastik sol kalp), down sendromu, Beta talasemi, orak hücre anemisi, kistik higroma gibi çeşitli tanılarla başvurmuş olup amnion sıvı miktarı normal olan 67 hasta kayıtları retrospektif olarak incelendi. Her iki grupta yaş, gravida, gebelik haftası, önceki doğum şekli, medikal tedaviye başlama saati ve abort etme saati kaydedildi. Revizyon küretaj işlemi uygulanıp uygulanmadığı not edildi. Tedavi olarak sezaryen geçirmiş olgulara 2x1 cytotec(Misoprostol-Prostaglandin E 1) vaginal ve oral, normal doğum yapmış olgularda ise 3x1 cytotec vaginal ve oral uygulandı.
Bulgular 
İncelenen 99 gebenin yaş ortalaması 28,10 ± 5,72 (15-47) olup gebelik haftası 17,94 ± 3,40 (10-27) hafta saptandı. Hastalar anhidramniosu olan ve amnion maisi normal olup anomalisi mevcut olan kontrol grubundan oluşturuldu. 32 (%32,3) hastada anhidramnios, 67 (%67,7) hastada çeşitli anomaliler mevcuttu. Hastaların doğum şekline bakıldığında 62 (%62,6) tanesi vajinal doğum yapmış, 28 (%28,3) tanesi sezaryen geçirmiş, 9 (%9,1)’u primigraviddi. Hastalardan vajinal doğum yapmış ve primigravid olanlara 3x1 cytotec vajinal ve oral, sezaryen geçirmiş olanlara ise 2x1 cytotec vajinal ve oral uygulanmıştı. Abort sonrası 78 (%78,8) hastaya revizyon küretaj gereksinimi oldu. Abort etme süreleri anhidramnios grubunda ortalama 71,93 ± 47,51 saat, diğer kontrol grubunda ise 79,08 ± 52,62 saat olarak hesaplandı. P değeri 0,516 olarak hesaplanıp her iki grupta abort etme süresi benzer bulundu. Önceki doğum şekli ile abort etme süresine istatistiksel değerlendirme yapıldığında vajinal doğum yapmış hastalarda ortalama 69,95± 31,24 saat, sezaryen geçirmiş hastalarda 87,07± 74,38 saat, primigravidlerde ise 91,77 ± 68,06 saat olarak hesaplandı. Gruplar arasında anlamlı fark görülmedi (p=0,220).
Sonuç 
Tıbbi tahliye nedeni ile indüksiyon uyguladığımız hastalarda hastanın önceki doğum şekli (vajinal doğum veya sezaryen) veya primigravid olması, abort etme süresini etkilememiştir. Ayrıca anhidramnios varlığı abort etme süresini olumsuz etkilememiş olup normal amnion mayisine sahip hastalardaki süre ile benzerdir.
Anahtar Kelimeler

Medikal abortus, anhidramnios, geçirilmiş sezaryen