Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Prenatal tanı konulan tek taraflı inmemiş testis ve hidrosel olgusu. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s47 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Süreyya Demir1,
Faruk Demir2,
Bülent Demir1,
Barış Akcan2,
Lale Vuslat Bakır1,
Selçuk Atalay1,
Hilal Aşık1,
Mehmet Nafi Sakar3

  1. T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR
  2. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı- Aydın TR
  3. Diyarbakır Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi- Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

Süreyya Demir, T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Hidrosel abdomenden skrotuma kadar uzanım gösteren sıvı koleksiyonudur. Nadir de olsa inmemiş testis olgularına hidrosel eşlik edebilir. Amacımız prenatal tanısı konulan, bilateral hidrosel ile beraber olan tek taraflı inmemiş testis olgusunu sunmaktır.
Olgu 
32 yaşında, 37. gebelik haftasında, G 4, P 3, Y 3 olan hastanın antenatal takibini düzenli olarak yaptırmadığı anlaşıldı. Yapılan obstetrik USG’de ortalama 37 hafta, plasenta anteriorda, amnion mayi yeterli, canlı tek fetus izlendi. USG’de skrotumda bilateral hidrosel ve tek taraflı inmemiş testis tespit edildi. Fetusta başka anomali tespit edilmedi. Spontan vajinal yolla 3100 gram, 8-10 APGAR’lı doğan bebek, çocuk cerrahisi ile konsülte edilerek gerekli takip ve tedavisi sağlandı. Ultrasonografi ile fetal muayene yaparken, fetusun genital organlarının incelenmesi sırasında saptanan genital anomaliler bazı sendromların ayırıcı tanısında yol gösterici olabilmektedir. Özellikle erkek fetusun genital organlarına ait patolojilerin tanısı, kız çocuklarına göre USG ile daha rahat konulabilmektedir. Yenidoğanda inmemiş testis anormal bir bulgu olarak tanımlanır. İzole hidroselin varlığı ise çoğu zaman selim bir durumdur, ancak bu iki patolojinin birlikteliği çok nadirdir.
Sonuç
Gebeliğin son haftalarında fetal skrotumda, testisler karşılıklı olarak görülmelidir. Testislerin birinin veya her ikisinin gözlenmemesi, anormal boyutta olması veya hidrosel varlığının tespiti oldukça önemlidir. Özellikle inmemiş testis olgularının erken tanısının ileri dönemlerdeki malignite ve fertilite potansiyeli açısından ne kadar önemli olduğu unutulmamalıdır
Anahtar Kelimeler

Prenatal tanı, inmemiş testis, hidrosel.