Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Prenatal tanı konulan kistik higroma ve hidrops fetalis olgusu. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s47 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Süreyya Demir1,
Faruk Demir2,
Bülent Demir1,
Lale Vuslat Bakır1,
Gülser Bingöl1,
Tuğba Atalay1,
Mehmet Nafi Sakar3,
Deniz Balsak3

  1. T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR
  2. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı- Aydın TR
  3. Diyarbakır Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi- Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

Süreyya Demir, T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Kistik higroma; kistik lenfanjiom olarakta adlandırılır. İnsan vücudunun herhangi bir yerinden kaynaklanabilen, kistik lenfatik lezyonlardır. Lenf damarları ile venöz sistem arasındaki bağlantıların tam olarak sağlanamaması sonucu oluşan, septalı veya septasız, lokalize veya yaygın olabilen bir konjenital malformasyondur. En sık baş boyun bölgesinde, daha çok sol tarafta görülür (%75). Görülme sıklığı 6000 doğumda 1 olmakla beraber, aborte edilen fetuslarda 1/875’dir. Prognoz karyotipe, kitlenin lokalizasyonuna, tanı konulduğu andaki gebelik haftasına, invazyonun derinliğine, septalı olup olmaması vb birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. İzole olabileceği gibi kromozom anomalileri ile birlikteliği sıktır, en sık eşlik ettiği kromozomal anomali Turner sendromudur. Bunun yanında trizomiler, kardiyak anomaliler ve hidrops fetalis ile birlikteliği sıktır. İlerleyici tarzda cilt ödemi, plevral efüzyon, perikardiyal efüzyon, asit ve plasental ödem izlenebilir. Olguların %43 ile %75’inde nonimmün hidrops fetalis gelişebilir. Bu olguda amacımız prenatal tanısı konulan kistik higroma ile beraber olan nonimmün hidrops fetalis olgusunu sunmaktı.
Olgu 
28 yaşında, gravidası 4, paritesi 2, abortus 1 olan hasta polikliniğimize başvurduğunda yapılan fetal muayenede ortalama 17 hafta canlı tekil gebeliği olan fetüs mevcuttu. İlk olarak gebliğinin 7 haftasında polikliniğimize gelmiş olup daha sonra 17 gebelik haftasında ikinci defa muayene olmak için gelen hastanın yapılan fetal USG muayenesinde boynun posteriorun bölgesinden kaynaklanan 60*48 mm’lik septasyonlu kistik higroma ile uyumlu görünüm izlendi. Fetusta başka sistemik bir anomaliye rastlanmadı. Hastamızın hikayesinde özellik saptanmadı. Hastaya prenatal tanı ve kardiyak değerlendirme için tersiyer merkeze gitmesi önerildi hasta hiçbir öneriyi kabul etmeyerek gebeliğin devamına karar verdi. Takiplerinde 23. gebelik haftasında yapılan fetal muayenede hidrops fetalis geliştiği, kardiyak aktivitenin olmadığı fetus izlendi. Hastanın tersiyer bir merkezde gebeliği tahliye edildi. Fetal otopsi aile kabul etmediği için yapılamadı. Kistik higromanın ve nonimmünhidrops fetalisin tanısı ultrasonografi ile rahatlıkla konulabilir. Kistik higromalı ve hidrops fetalisli olgularda fetal kardiyak değerlendirmeyi de içeren fetal ultrasonografik muayene yapılmalı. Ailesel sendromlar açısından hasta değerlendirilmeli ve karyotipleme mutlaka önerilmelidir.
Anahtar Kelimeler

Prenatal tanı, kistik higroma, hidrops fetalis.