Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Konjenital diyafragmatik herninin fetal manyetik rezonans görüntülemesi

Selahattin Kumru, Onur Erol, Cemil Gürses, Özgür Özdemir, Mert Köroğlu

Künye

Konjenital diyafragmatik herninin fetal manyetik rezonans görüntülemesi. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s47-48 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Selahattin Kumru,
Onur Erol,
Cemil Gürses,
Özgür Özdemir,
Mert Köroğlu

  1. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Antalya TR
Yazışma Adresi

Selahattin Kumru, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Antalya TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Fetal manyetik görüntüleme (MRG), konjenital diyafragmatik herninin (KDH) değerlendirilmesinde ve yönetiminde birtakım rollere sahiptir. Fetal MRG, organların dâhil olduğu temelde spesifik KDH türünü ve herni içeriğinin komşu yapılar üzerindeki etkisini belirlemede, herniyle ilişkili komplikasyonların ve birlikteliği olan malformasyonların değerlendirilmesi ve hariç tutulması bakımından anatomik değerlendirmedeki değerini kanıtlamıştır. Ayrıca fetal MRG, deneysel fetal terapilere (örn. Trakeal balon oklüzyonu) yön vermede rol oynamaktadır.
Yöntem
Çalışmamızda, gebeliğinin 30. haftasında fetal MRG ile birlikte iki boyutlu USG aracılığıyla tanısı konulan bir KDH olgusunu sunduk.
Olgu 
31 yaşında olan ve tıbbi geçmişinde özellik bulunmayan ve herhangi bir önemli prenatal risk faktörü taşımayan nullipar hasta, detaylı ultrason muayenesi için gebeliğinin 30. haftasında kliniğimize başvurmuş, ultrasonda torasik kavitede sıvıyla dolu yapı gözlemlenmiştir. Ultrason muayenesinde, sıvıyla dolu mide ve sol toraksta intestinal peristalsisin yanı sıra aksiyel taramada sağa geçiş yapan kalp tespit edilmiştir. Fetal MRG’de ultrasonografik bulgular doğrulanmış olup, herniye organlar ve mediastinal kayma açıkça görülmüştür. Ultrasonografide, merkezi sinir sistemine, kalbe, böbreklere ve ekstremitelere eşlik eden anomali yoktu. Aile tanı hakkında bilgilendirildi ve hasta iki haftada bir takip edildi. Gebeliğin 36. haftasında, planlanan sezaryen gerçekleştirildi. Kız bebek, ciddi solunum yetersizliği belirtilerine sahipti ve ekstrakorporeal membran oksinejasyon desteğine ihtiyaç duydu. KDH üç günde başarılı şekilde iyileştirildi. Cerrahi sonuçlar, prenatal tanıyı doğruladı.
Sonuç 
Bu nadir anomalinin prenatal sonografik tespiti, tertiyer bir merkezde planlanmış doğuam ve erken düzeltmeye imkân tanıyabilir. Sonografik bulgular belirsiz ya da atipik olduğunda, prenatal manyetik rezonans görüntüleme KDH tanısını doğrulayabilir.
Anahtar Kelimeler

Fetal MRG, konjenital diyafragmatik herni, prenatal tanı.