Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Çift çentik: Maternal sonuçların uterin arter çentik şekiller ile ilişkisi

İbrahim Polat, Ali Gedikbasi, Huseyin Kiyak, Bekir Gulac, Alev Atis, Gokhan Goynumer, Oznur Dundar, Cemal Ark

Künye

Çift çentik: Maternal sonuçların uterin arter çentik şekiller ile ilişkisi. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s52 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

İbrahim Polat1,
Ali Gedikbasi1,
Huseyin Kiyak1,
Bekir Gulac1,
Alev Atis1,
Gokhan Goynumer2,
Oznur Dundar1,
Cemal Ark1

  1. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İstanbul TR
  2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İstanbul TR
Yazışma Adresi

Ali Gedikbasi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Olumsuz obstetrik sonuçları değerlendirmek amacıyla 3.trimesterde uterin arter doppler dalga formları ve çentiklerin değerlendirilmesi
Yöntem
24-36.gebelik haftalarında bulunan 490 preeklamptik gebenin 166 tanesi hafif preeklampsi, 324 tanesi ise şiddetli preeklampsi olarak tanımlandı. Maternal obstetrik kayıtları her şeyi ile tamam olan olgular çentik yok (n:58), tek taraflı çentik (n:93), iki taraflı çentik (n:252) ve çift çentikli olguar (n:39) olmak üzere sınıflandırıldı.
Bulgular
İki taraflı çentik ve çift çentikli olgularda, daha kısa klinik izlem, patolojik laboratuvar bulguları (ortalam 24 saatlik proteinüri, AST, LDH düzeyleri) ve HELLP sendromu, magnezyum sülfat gereksinimi, daha yüksek sistolik ve diyastolik tansiyon basıncı saptandı (Tablo 1 ve 2).
Sonuç
Uterine arterde çift çentik bulgusu ileri patoloji ve olumsuz maternal sonuçlar açısından anlamlı
Anahtar Kelimeler

Preeklampsi, çift çentik, maternal sonuçlar

Dosya / Açıklama
Tablo 1
Gruplar arasında uterine arter sonuçlarına göre Dunn' s çoklu karşılaştırma testi Grup1: çentik olmayan hastalar; Grup 2: tek taraflı çentiği olan olgular, Grup 3: iki taraflı çentiği olan olgular; Grup 4: Çift çentiği olan olgular
Tablo 2
Uterin arter dalga şekli ile ilişkili olarak maternal sonuçlar (n:442)