Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Fetal cinsiyetin, umbilikal arter ve orta serebral arter Doppler ölçümlerine etkisinin araştırılması

Burcu Artunç Ülkümen, Halil Gürsoy Pala, Yıldız Uyar, Yeşim Baytur, Faik Mümtaz Koyuncu

Künye

Fetal cinsiyetin, umbilikal arter ve orta serebral arter Doppler ölçümlerine etkisinin araştırılması. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s52 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Burcu Artunç Ülkümen,
Halil Gürsoy Pala,
Yıldız Uyar,
Yeşim Baytur,
Faik Mümtaz Koyuncu

  1. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı- Manisa TR
Yazışma Adresi

Halil Gürsoy Pala, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı- Manisa TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Fetal cinsiyetin, umbilikal arter ve orta serebral arter Doppler ölçümlerine etkisinin araştırılması amaçlandı.
Yöntem
2013-2014 yıllarında Celal Bayar Üniversitesi Perinatoloji Polikliniği’ne başvuran üçüncü trimesterde olan 60 sağlıklı tekil gebeliklerde yapılmış olan umbilikal arter (UA) ve orta serebral arter (MCA) Doppler ultrasonografik ölçümler retrospektif olarak görüntü ve dosya kayıtlarından tarandı. UA ve MCA Doppler endeksleri en az ardışık 3 dalga formu elde edilerek hesaplandı. Gebelikler fetal cinsiyete göre iki ayrı grupta değerlendirildi (kız fetuslar 31 ve erkek fetuslar 29 olgu) ve karşılaştırıldı. Her iki grup arasındaki fark SPSS v.20 ile değerlendirildi.
Bulgular
Kız ve erkek fetuslarda sırası ile ortalama maternal yaş 29.14 ± 6.21 ve 31.88 ± 5.16 (p=0.162), ortalama gestasyonel hafta 31.71 ± 3.77 ve 33.88 ± 4.41 (p=0.111) olarak tespit edildi. UA PI kız ve erkek fetuslarda sırası ile 1.00 ± 0.24 ve 1.03 ± 0.21 olarak tespit edildi (p=0.761). MCA PI kız ve erkek fetuslarda sırası ile 2.16 ± 0.67 ve 1.84 ± 0.85 olarak tespit edildi (p=0.197).
Sonuç 
Günümüzdeki yeni konsept intrauterin dönemde bebeğin cinsiyetin göz ardı edilmemesi yönünde olmaktadır. Erkek fetuslarda MCA rezistansında azalma daha büyük çalışmalarda değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler

Fetal cinsiyet, Doppler, Umbilikal arter