Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Ocak 2014 ve Haziran 2014 tarihleri arasında Robson sınıflandırmasına göre Kanuni Sultan Süleyman Araştırma Hastanesi’ndeki doğumların değerlendirilmesi

Sebile Güler Çekiç, Levent Harun Gülcüler, Nihan İlhan, Nazlı Korkmaz, İbrahim Polat, Alev Atış Aydın, Ali Gedikbaşı

Künye

Ocak 2014 ve Haziran 2014 tarihleri arasında Robson sınıflandırmasına göre Kanuni Sultan Süleyman Araştırma Hastanesi’ndeki doğumların değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s52-53 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Sebile Güler Çekiç,
Levent Harun Gülcüler,
Nihan İlhan,
Nazlı Korkmaz,
İbrahim Polat,
Alev Atış Aydın,
Ali Gedikbaşı

  1. Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü- İstanbul TR
Yazışma Adresi

Sebile Güler Çekiç, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Sezaryen doğumlar, dünya çapında en yaygın gerçekleştirilen operasyonlar olup zamanla sayıları artmaktadır. Sezaryen maliyetleri vajinal doğumlardan daha yüksektir ve maternal morbiditeyi artırabilir. Sezaryen oranlarını azaltmak için ilgili endikasyonları bilmemiz gerekmektedir. Robson’ın 2011 yılında önerilen 10’lu grup sistemi sınıflandırması, endikasyona göre değil hastaya göre yapılmaktadır. Kliniğimizde, Robson’ın ilk dört grubundaki sezaryen operasyonlarının endikasyonlarını belgeledik. Çalışmamızda, Ocak 2014 - Haziran 2014 tarihleri arasında kliniğimizde gerçekleştirilen doğumlara ilişkin istatistiki bilgileri değerlendirdik. 2014’ün ilk yarısı boyunca toplam 7428 doğum gerçekleştirildi ve 7569 bebek doğdu. Bu doğumların 2779’u spontane vajinal olarak, 1793’ü vajinal episiyotomi ve 2933’ü sezaryen yardımıyla gerçekleşti. Primer sezaryen oranı bu dönem boyunca %18.2 (534/2779) idi. Robson’ın sezaryen doğum sınıflandırmasına göre Grup 5 (daha önce uterin insizyon yaralı uterusa sahip tüm multipara olgular) tüm sezaryenlerin %50.9’unu, Grup 1+2 (tüm tekil sefalik nulipar olgular) %16.4’ünü, Grup 3+4 (uterin insizyonu olmaksızın tüm tekil sefalik nulipar olgular) ise %14'ünü oluşturmaktaydı. Alt grup değerlendirmesi sonrasında, fetal distresin %16 oranıyla nullipar olgularda (Grup 1+2) en yaygın endikasyon olduğunu, bunu sırasıyla %8.9 ve %7.9 oranlarıyla preeklampsi ve aşırılı kilolu bebeklerin izlediğini tespit ettik. Multipar olgularda (Grup 3+4) preeklampsinin %9.8 oranıyla en yaygın endikasyon olduğunu ve bunu, sırasıyla %7.5 ve %7.5 oranlarıyla fetal distres ve aşırı kilolu bebeklerin izlediğini tespit ettik. Robson sınıflandırma grupları genellikle, sınıflandırmada bir limit olan alt grup analizi için uygun olmayan durumlarda değerlendirilmektedir. Çalışmamızda, alt grupların endikasyonunun yanı sıra Robson sınıflandırmasını inceledik. Ülkemizdeki yüksek sezaryen oranları nedeniyle primer sezaryen oranlarını azaltmak önemlidir. Bu alt grup analizi, primer sezaryen oranlarını azaltmaya yardımcı olacak tek değerlendirme yöntemi olabilir.
Anahtar Kelimeler

Robson, sezaryen sınıflandırması.