Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Umbilikal Doppler: Uzamış eylem durumunda akut fetal distresin prediktif değeri

Chiraz El Fekih, Chokri Hnifi, Asma Fatnassi, Faouzia Hmila, Mounira Chaabene

Künye

Umbilikal Doppler: Uzamış eylem durumunda akut fetal distresin prediktif değeri. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s53 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Chiraz El Fekih1,
Chokri Hnifi1,
Asma Fatnassi1,
Faouzia Hmila1,
Mounira Chaabene2

  1. Department of Gynecology & Obstetrics, Mahmoud el Matri Teaching Hospital, Faculty of Medicine of Tunis TN
  2. Department of Radiology, Mahmoud el Matri Teaching Hospital, Faculty of Medicine of Tunis TN
Yazışma Adresi

Chiraz El Fekih, Department of Gynecology & Obstetrics, Mahmoud el Matri Teaching Hospital, Faculty of Medicine of Tunis TN,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş
Uzamış eylem yönetimini geliştirmek için, akut fetal distreste umbilikal Doppler’in prediktif değerine yönelik detaylı bir çalışma, gebeliğin iyi seyrine izin vermelidir.
Amaç
Bu çalışmada, yüksek umbilikal arter direnci indeksinin advers neonatal sonuca dair prediktif bir değer sunup sunmadığını araştırmayı amaçladık.
Yöntem 
Dört ay boyunca 41 hafta ve üzeri bir dönemde doğum için bölümümüze başvuran tüm kadınları içeren prospektif bir çalışma gerçekleştirdik. Umbilikal arterin direnç indeksini ölçen obstetrik ultrason, doğum yapmak üzere olan ve bölümümüze başvuran tüm olgulara uygulandı. Fetal distres için Doppler’in prediktif değerini belirlemek amacıyla bir korelasyon çalışması gerçekleştirildi.
Bulgular 
Ortalama 29.38 yaşında olan 139 hasta çalışmaya alındı. Başvuruların ortalama süresi 41 hafta ve 2 gün ya da 289 gündü. 33 hastada patolojik umbilikal Doppler izni alındı. Doğum esnasında toplam 13 yenidoğan akut fetal distres sergiledi ve bunların altısı neonatoloji servisine sevk edildi. %38.46 oranında düşük Doppler duyarlılığı ve %77.77 özgüllük tespit ettik. Pozitif prediktif değer %15.15 iken, negatif prediktif değer %92.45 idi.
Sonuç 
Çalışmamızda, fetal distres için umbilikal Doppler’in kötü prediktif değeri gözlemlenmiştir. Özgüllüğü ve negatif prediktif değeri göz önüne alındığında, umbilikal Doppler’in uzamış gebelik durumunda iyi bir inceleme takibine sahip olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler

Fetüs, Doppler.