Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Polihidramniyos ile komplike gebeliklerde fetal renal arter Doppler indekslerinin değerlendirilmesi

Yesim Bayoglu Tekin, Ulk Mete Ural, Senol Senturk, Emine Seda Guvendag Guven, Figen Kır Sahin

Künye

Polihidramniyos ile komplike gebeliklerde fetal renal arter Doppler indekslerinin değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s53 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Yesim Bayoglu Tekin,
Ulk Mete Ural,
Senol Senturk,
Emine Seda Guvendag Guven,
Figen Kır Sahin

  1. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Rize TR
Yazışma Adresi

Yesim Bayoglu Tekin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Rize TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Bu çalışmada, üçüncü trimesterde tanısı konan polihidramniyos ile komplike gebelerde fetal renal arter Doppler indekslerinin ve umbilikal arter ve duktus venozus indekslerinin değerlendirilmesini ve kontrol gruplarıyla eşleşen gestasyonel yaşı karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntem 
Bu çalışma, bir üniversitenin antenatal polikliniğinde gerçekleştirilen kesitsel bir çalışmadır. Üçüncü trimesterde polihidramniyos ile komplike gebeler bu çalışmaya dâhil edilmiştir. Gestasyonel diyabet, hipertansif bozukluklar, sistemik bozukluklar ve fetal anomaliler çalışmadan çıkarıldı. Kontrol grubu, gestasyonel yaşıyla uyumlu sağlıklı gebe kadınlardan seçildi. Doppler ultrasonografi muayenesi, 3.5 MHz konveks transabdominal prob kullanılarak gerçekleştirildi. Umbilikal arter sistol/diyastol (S/D), fetal renal arter pulsatilitesi (PI) ve resistif indeks (RI) ile duktus venozus PI Doppler indeksleri değerlendirildi. Değişkenler, student t testi kullanılarak karşılaştırıldı ve p<0.05, istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular 
Polihidramniyos için Doppler indekslerinde umbilikal arter S/D: 2.5±0.4, renal arter PI: 2.3±0.9, renal arter RI: 0.9±0.2 ve duktus venozus PI:0.9±0.3 iken, kontrol grubunda bu değerler sırasıyla 2.7±0.6, 2.0±0.3, 0.8±0.1 ve 1.1±0.5 olarak bulundu. Polihidramniyos ile komplike gebelerde fetal renal arter Doppler indeksleri istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş sergiledi.
Tartışma
Fetal renal arter direnci, polihidramniyos ile komplike gebelerde düşmüştür. Dirençteki bu azalma, artmış fetal üre üretimiyle ilişkili olabilir.
Anahtar Kelimeler

Doppler, polihidramniyos.