Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İdiyopatik polihidroamnios olgularının erken neonatal sonuçları

Ertugrul Karahanoglu, Safak Ozdemirci, Erdem Fadıloglu, Ayşegül Akyol, Serdar Yalvaç, Ömer Kandemir

Künye

İdiyopatik polihidroamnios olgularının erken neonatal sonuçları. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s55 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Ertugrul Karahanoglu,
Safak Ozdemirci,
Erdem Fadıloglu,
Ayşegül Akyol,
Serdar Yalvaç,
Ömer Kandemir

  1. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Ankara TR
Yazışma Adresi

Ertugrul Karahanoglu, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Ankara TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Polihidromanios olguları tüm gebeliklerin %0.4-%1.7 sinde görülmektedir. Bu olguların % 45 inde etiyolojik neden bilinmemektedir. Idioyopatik polihidroamnios %5 inde postnatal yapısal anomaliler tespit edilmektedir. Ensık olarak GIS, renal ve CNS anomalileri görülmektedir. Bununla beraber anöploidi riskide artmakatdır. Yapılan çalışmalarda idiyopatik polihidroamnios olgularında kötü perinatal sonuçlarla ilişkili olmadığı tespit edilmiştir. Biz çalışmamızda idiyopatik polihidromanios olgularında post natal anomali ve erken neonatal sonuçlarını araştırmayı planladık.
Yöntem
Çalışma Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Araştırma Hastanesinde retrospektif vaka kontrol çalşması olarak planladı. Çalışmaya dahil olma kriterini sağlayan 207 idiyopatik polhidroamnios olgusu ve 336 kontrol grubu hasta alındı. Perinatal sonuçlar olarak postnatal anomali, 5 dakika apgar, yenidoğan yoğun bakım ihityacı, yenidoğanın geçici takipnesi, entubasyon ihtiyacı değerlendirildi.
Bulgular
idiyopatık polihidromanios grubunda postnatal anomali oranı control grubuna gore artmış bulundu ( %5.3 vs %0.6 p=0.001). Erken neonatal sonuçlar değerlendirildiğinde yenidoğanın geçici takipnesi(%1.9 vs %0.0, p=0.021), yeni doğan resutasyon ihitiyacı, (%3.4 vs %0.3 p=0.007), yeni doğan yoğun bakım ihitiyacı (%6.8 vs %0.3 p=0.00), ventilator ihitiyacı (%2.9 vs %0.0 p=0.03), yenidoğan sarılığı (%6.3 vs %0.9 p=0.00) and yenidoğan sarılığı (%5 vs %1.2,p=0.006) control grubu ile karşılaştırıldığında artmış olarak bulundu.
Sonuç
İdiyoptaik polihidroamnios olgularında antenatal takipler normal olmasına rağmen post natal dönemde yapısal anomali riski artmaktadır. Bizim çalışmamızdada post natal dönemde yapısal anomli riski artmış bulundu. Daha önceki yapılan çalışmalarda idiyopatik polihidroamnios grubunda erken neonatal sonuçlarda kötüleşme bulunmamakla beraber bizim çalışmamızda erken neonatal sonuçlarda kötüleşme tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler

İdiopatik polihidroamnios, neonatal sonuçlar