Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Prenatal sonografi ile diastematomiyeli tanısı konulabilir

Chaouki Mbarki, Najeh Hsayaoui, Hajer Bettaieb, Abir Karoui, Hedhili Oueslati

Künye

Prenatal sonografi ile diastematomiyeli tanısı konulabilir. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s59 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Chaouki Mbarki,
Najeh Hsayaoui,
Hajer Bettaieb,
Abir Karoui,
Hedhili Oueslati

  1. Department of Obstetrics and Gynecology, Hospital of Ben Arous- Ben Arous TN
Yazışma Adresi

Chaouki Mbarki, Department of Obstetrics and Gynecology, Hospital of Ben Arous- Ben Arous TN,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş 
Diastematomiyeli, spinal kordun boylamasına (sagittal yönde) ''ayrılmasıyla'' sonuçlanan, oldukça nadir bir konjenital anomalidir.
Amaç
Çalışmamızda, izole diastematomiyeli olgusunda prenatal ultrason tanısının önemini belirlemek üzere literatür incelemesinin yanı sıra kurumumuzda prenatal olarak tanısı konulan bir diastematomiyeli olgusunu incelemeyi amaçladık.
Yöntem ve Bulgular
Diastematomiyeli olgusu, suprapubik yaklaşımla gerçekleştirilen ultrason muayenesi aracılığıyla gebeliğin 23. haftasında tespit edildi. Olguda, orta hat ekonojenik kemik dikenli, asimetrik yarı-kordlu vertebral kolonun kemik çıkıntısında dağılma görülmüştür. Canlı doğan fetüs, pediyatrik bir nörolog tarafından muayene edilmiştir. Ardından, literatürde daha önce bildirilen olguları incelemek üzere PubMed sisteminde bir araştırma gerçekleştirilmiştir.
Sonuç
Prenatal tanı, genellikle ikinci trimesterde konulmaktadır. Diastematomiyelinin intrauterin tanısı, etkilenen vakaların uygun yönetiminden faydalanmalıdır.
Anahtar Kelimeler

Prenatal tanı, diastematomiyeli