Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Gebelikte karbonmonoksit zehirlenmesi. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s60 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Nihal Şahin Uysal1,
Çağrı Gülümser1,
Filiz Fatma Yanık1,
Esra Kuşçu1,
Aslıhan Abbasoğlu2,
Aylin Tarcan2

  1. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Ankara TR
  2. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı- Ankara TR
Yazışma Adresi

Nihal Şahin Uysal, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Ankara TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Gebelik sırasında yaşanan karbon monoksit zehirlenme olgusunu sunmak ve karbon monoksitin maternal ve fetal etkilerini tartışmak.
Yöntem 
32 yaşında 15 haftalık gebeliği olan kadın, karbon monoksit zehirlenmesi nedeniyle senkop geçirmiştir ve Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne başvurmuştur. Hastanın ilk değerlendirmesi ve tedavisinin yanı sıra perinatal takibi sunulmaktadır.
Bulgular 
Hastanın acil serviste yapılan fizik muayenesinde ek bir özellik bulunmamıştır. Hemen maske ile oksijen uygulanmıştır ve laboratuvar analizleri yapılmıştır. Karboksihemoglobin (Co-Hb) seviyesi %31 idi. Tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normal sonuç vermiştir. Hasta hastaneye yatırılmış ve yoğun bakım ünitesinde takip edilmiştir. Ultrasonda fetal kalp hızı 160 / dakika tespit edilmiştir. Birkaç saat sonra, hasta hiperbarik oksijen tedavisi için başka bir hastaneye transfer edilmiştir. Vaka perinatoloji konseyinde tartışıldı, CO-Hb seviyesi % 15’den daha yüksek idi ve bu durumun ölüm ya da ağır nörolojik sekellere neden olabilen fetal hipoksiye neden olabileceği belirtildi. 20. gebelik haftasında yapılan detaylı ultrasonda kranial anatomi ve yapısal taraması normaldi. Gebeliğin 23. haftasında fetal manyetik rezonans görüntüleme yapıldı ve sonuç normal olarak rapor edildi. Hasta ve kocası hamileliğin devamına karar verdi.
Hasta mayıs 2014’te gebeliğinin 39. haftasında 2.930 gram ağırlığında sağlıklı erkek bebeği vajinal yol ile doğurdu. Yenidoğanın 1. ve 5. dakika APGAR skorları sırasıyla 8 ve 9 idi. Kan gazı analizleri normal sonuçlandı. Laktat düzeyi (3.6 mmol / L), üst sınırdan daha yüksekti.
Sonuç 
Gebelik sırasında CO zehirlenmesi olduğunda, CO başlangıçta hemoglobine bağlanarak annede, daha sonra fetal dokuda hipoksiye neden olur. Fetal hemoglobine daha yüksek afinitesi vardır böylece transplasental geçiş özellikle beyin olmak üzere fetüse zarar verebilir. Hiperbarik oksijen tedavisi fetusün riskini azaltabilir.
Akut maternal CO zehirlenmesi %19-24 maternal mortalite ve % 36-67 fetal mortalite ile ilişkilidir. Literatürde, maternal tutulumun ciddiyeti, zehirlenmenin olduğu gestasyonel hafta gibi fetal sonucu belirleyen bazı prediktörler tanımlanmıştır. Plesantal CO difüzyon kapasitesi gestasyonel yaş ile artar ve fetal ağırlıkla orantılıdır. Zehirlenme erken gebelikte oluşursa anatomik malformasyonlar, özellikle de ekstremite malformasyonları gibi iskelet anomalileri daha sık görülmektedir. Geç gebelik sırasında fetal beyin anoksik ensefalopatiye yol açan CO’e daha duyarlı görünmektedir. Ancak, gebeliğin herhangi bir aşamasında psikomotor ve mental gelişimde fonksiyonel bozukluklara neden olabilir. Bizim vakamızda, yenidoğanda CO maruziyetine atfedilecek herhangi bir belirti yoktu, ancak 3 ay psikomotor ve zihinsel gelişim hakkında konuşmak için henüz çok erkendir.
Anahtar Kelimeler

Gebelik, karbonmonoksit, zehirlenme